CHÍNH TRỊ
Cập nhật 00:57 | 20/06/2018 (GMT+7)
.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN:

Phấn đấu cho một Quốc hội đổi mới, hành động, hết lòng vì lợi ích của nhân dân

14:55 | 22/01/2017
Đổi mới là một quá trình, mà mỗi nhiệm kỳ, mỗi kỳ họp QH đều có sự đổi mới không ngừng. Đổi mới của QH không phải thành quả của kỳ họp này, hay nhiệm kỳ này, mà là quá trình liên tục, không đứt đoạn trong suốt 70 năm qua.
Trả lời phỏng vấn Đại biểu Nhân dân trước thềm năm mới Đinh Dậu, CHỦ TỊCH QH NGUYỄN THỊ KIM NGÂN đã khẳng định như vậy về tinh thần một QH đổi mới và hành động, vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Thông điệp ngắn, quyết tâm cao

PV: Thưa Chủ tịch, QH vừa đi qua năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, với quyết tâm cao và ý chí mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa thông điệp xây dựng một QH tiếp tục đổi mới, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và niềm tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Nhìn lại năm qua, xin Chủ tịch có thể chia sẻ đôi điều?

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN: Nhiệm kỳ QH Khóa XIV diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta thành công rất tốt đẹp. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào ngày 22.5.2016 đã được tổ chức đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân. Hơn 99% số cử tri đã đi bỏ phiếu để lựa chọn bầu ra 494 ĐBQH là những người tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cho ý chí và trí tuệ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những công việc quan trọng của đất nước. Đây là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam trong tiến trình sinh hoạt dân chủ, thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm của công dân và vai trò của hệ thống chính trị đối với sự kiện trọng đại này, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản do thành tựu của công cuộc đổi mới 30 năm qua mang lại, đất nước ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đặt ra cho QH, các ĐBQH những nhiệm vụ nặng nề nhưng cao cả.

Cử tri và nhân dân cả nước mong mỏi và kỳ vọng, trên nền tảng những chủ trương, đường lối cốt lõi của Đại hội XII của Đảng và tư tưởng tiến bộ của Hiến pháp năm 2013, QH Khóa XIV và từng cá nhân ĐBQH sẽ kế thừa, phát huy thành tựu vẻ vang của 70 năm QH Việt Nam, tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của QH, để QH Việt Nam thực sự là một QH đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Thông điệp tuy ngắn nhưng thể hiện ý chí, quyết tâm rất cao của QH Khóa XIV đối với nhân dân và sự phát triển của đất nước.

PV: Có lẽ không dừng ở thông điệp nữa mà tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo và hành động đã đi vào sinh hoạt của nghị trường, thấm sâu vào từng phiên họp của QH và trở thành phương châm hành động của từng cá nhân ĐBQH trong năm qua. Như nhìn nhận của cử tri, đó là QH, các ĐBQH đã giữ lời hứa của mình…, thưa Chủ tịch?

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN: Đổi mới của QH là cả một quá trình, có sự kế thừa, đổi mới và phát triển. Những cải tiến, đổi mới của QH trong năm qua không phải thành quả của một, hai kỳ họp riêng lẻ, mà là sự tiếp nối liền mạch, không đứt đoạn và đổi mới không ngừng qua từng kỳ họp và từng nhiệm kỳ của QH trong 70 năm qua. Vì thế, QH Khóa XIV của chúng ta là một QH tiếp tục kế thừa, đổi mới, hành động và phát triển.

Rất mừng là các hoạt động của QH trong năm qua đã được cử tri, dư luận xã hội và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, trong đó có những cải tiến trong cách thức điều hành, tiến hành các phiên thảo luận tại hội trường, tăng tính đối thoại, tranh luận về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau. Đây là động lực và niềm cổ vũ lớn lao để QH, cơ quan của QH, các ĐBQH tiếp tục cố gắng, phấn đấu, đổi mới mạnh mẽ hơn cả về tổ chức và hoạt động, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.


Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ - Ảnh: Trọng Đức

Đổi mới - mệnh lệnh từ cuộc sống

PV: Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm qua, QH, các cơ quan của QH, các ĐBQH cũng như cử tri đã thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế, chưa hài lòng. Chủ tịch có đồng tình với nhận định này không? Và sắp tới QH sẽ có những cải tiến, đổi mới gì để đáp lại mong mỏi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân, thưa Chủ tịch?

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN: Đúng là bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức, tiến hành các hoạt động của QH cũng còn những điểm hạn chế cần được tiếp tục rút kinh nghiệm. Những hạn chế này đã được nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra trong Báo cáo đánh giá kết quả những kỳ họp của QH trong năm qua. Ví dụ, tiến độ và chất lượng chuẩn bị một số dự án luật, nghị quyết chưa được như mong muốn. Hay, một số nội dung bổ sung vào chương trình kỳ họp quá gấp, không bảo đảm thời gian theo quy định của pháp luật, ảnh hưởng nhất định đến việc xem xét, quyết định của QH… Đây là điều QH, các ĐBQH đã nhiều lần yêu cầu rút kinh nghiệm, nhưng rồi hạn chế cứ kéo dài từ kỳ này qua kỳ khác, nhiệm kỳ này qua nhiệm kỳ khác. Cử tri không hài lòng và bản thân QH, các ĐBQH cũng vậy.

Nhận rõ những hạn chế này, tới đây, ngay trong Kỳ họp thứ 3, chúng tôi thống nhất trong UBTVQH là sẽ nghiêm túc và gương mẫu trong thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ví dụ, ngay trong việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, QH sẽ yêu cầu cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra thực hiện đúng quy trình về thời gian, hồ sơ và bảo đảm về chất lượng của các dự án luật.

Cùng với đó, QH sẽ tiếp tục thực hiện những cải tiến, đổi mới mà vừa qua đã được cử tri và ĐBQH ghi nhận, đánh giá cao. Đó là những cải tiến về cách thức điều hành nhằm chuyển mạnh từ một QH tham luận sang QH thảo luận, tranh luận, khuyến khích và tạo điều kiện để các ĐBQH tranh luận, đối thoại trực tiếp về những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Hay việc yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH trong quá trình thảo luận các dự án luật, nghị quyết, báo cáo, tạo không khí làm việc dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, trách nhiệm.

Đặc biệt, với chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri và ĐBQH, QH sẽ nghiên cứu nâng thời gian dành cho hoạt động này lên 3 ngày vì thực tế vừa qua cho thấy thời gian 2 ngày rưỡi dành cho chất vấn và trả lời chất vấn cũng chưa thỏa mãn được cử tri và ĐBQH. Đồng thời, QH sẽ tiếp tục theo sát, đôn đốc, yêu cầu Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành quyết liệt thực hiện những cam kết trách nhiệm đã hứa trước QH và cử tri cả nước cũng như những câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp ở hội trường mà hứa trả lời bằng văn bản. Kết quả trả lời và giải quyết này sẽ được công khai, minh bạch, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

PV: Trong không khí cả dân tộc đang đón chào một mùa Xuân mới - Xuân Đinh Dậu 2017, Chủ tịch có điều gì muốn nhắn gửi tới cử tri cả nước - những người đã sáng suốt lựa chọn và tin tưởng bầu ra những đại diện tiêu biểu tham gia vào QH Khóa XIV này? 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN: Là đại biểu do dân bầu ra, nói tiếng nói của dân, hơn ai hết, QH phải nghe được hơi thở của dân, nắm bắt được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của dân. Từ đó, tổng hợp, chắt lọc trong quá trình xem xét, thảo luận, bảo đảm thực hiện ngày càng có hiệu quả, chất lượng hơn ba chức năng cơ bản của QH: Lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, phù hợp với lợi ích, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Việc QH tiếp tục đổi mới không ngừng để thực hiện đúng và nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực các mặt hoạt động chính là phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân. Đổi mới là mệnh lệnh của cuộc sống.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, qua Báo Đại biểu Nhân dân, tôi gửi tới các vị ĐBQH, đồng bào cử tri và nhân dân cả nước lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc các vị ĐBQH kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, thành tựu của QH các khóa trước, tiếp tục tinh thần “đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động”, thực hiện thành công lời hứa của QH, các ĐBQH với cử tri và nhân dân cả nước, xứng đáng là những người ĐẠI BIỂU của NHÂN DÂN.

Mong rằng cử tri và nhân dân cả nước tiếp tục quan tâm, theo dõi, giám sát các hoạt động của QH, các cơ quan của QH và ĐBQH, kịp thời đóng góp ý kiến, tạo động lực để QH tiếp tục sự nghiệp vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Lam Giang thực hiện
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang