CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:28 | 24/05/2018 (GMT+7)
.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW về nông nghiệp, nông thôn và nông dân tại Kiên Giang

19:11 | 28/08/2011
Ngày 28.8, tiếp tục chuyến kiểm tra nắm tình hình thực hiện Nghị quyết số 26 – NQ/TW, ngày 5.8.2008, Hội nghị lần thứ Bảy, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về nông nghiệp, nông thôn và nông dân (Nghị quyết 26) tại hai tỉnh Tây Nam Bộ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Công tác của Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Kiên Giang.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang 
Ảnh: Trọng Đức

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát.

Báo cáo của tỉnh ủy Kiên Giang nêu rõ, căn cứ tiềm năng, lợi thế của một tỉnh đồng bằng ven biển, với hơn 80% diện tích tự nhiên là đất nông nghiệp và địa bàn nông thôn, hơn 70% dân số là nông dân, Kiên Giang xác định, cả trước mắt cũng như lâu dài, nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn có vị trí quan trọng, quyết định đến sự ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 trên địa bàn, Kiên Giang đã tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, bố trí lại sản xuất phù hợp với từng vùng. Tích cực huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghiệp vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, gắn với thị trường tiêu thụ và xuất khẩu. Quan tâm chăm lo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, người nghèo, vùng nông thôn. Tích cực triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Những kết quả thiết thực nêu trên đã thúc đẩy khu vực nông – lâm – thủy sản tăng trưởng bình quân 7,2%/năm, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh đạt 11,5%/năm (giai đoạn 2006 - 2010). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông – lâm – thủy sản và tăng dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt gần 26 triệu đồng/ năm. Riêng năm 2011, để đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, góp phần kiềm chế lạm phát, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tăng cường sản xuất lúa vụ 3 (xuân hè và thu đông) với diện tích hơn 58 nghìn ha, sản lượng đạt hơn 235 nghìn tấn, góp phần đưa sản lượng lương thực cả năm khả năng đạt trên 3,7 triệu tấn. Kinh tế nông nghiệp có bước phát triển khá, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, bộ mặt nông thôn có bước đổi mới.

Với đặc điểm tự nhiên đa dạng (có đồng bằng, có rừng, núi và biển đảo), bờ biển dài gần 200km và vùng biển rộng trên 60 nghìn km2, Kiên Giang có nhiều tiềm năng về kinh tế. Tuy nhiên, theo Tỉnh ủy Kiên Giang thì kết quả đạt được chưa tương xứng với vị thế và tiềm năng của tỉnh. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 26, Kiên Giang kiến nghị, Trung ương tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nhất là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn như giao thông, điện, thủy lợi, cơ giới hóa nông nghiệp, chế biến nông – thủy sản… Có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm cho nông dân. Bởi, thực tế tại Kiên Giang cho thấy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn còn chậm. Tỷ trọng ngành trồng trọt chiếm còn cao trong cơ cấu nông nghiệp, trên 83%. Công nghiệp dịch vụ, ngành nghề nông thôn phát triển chậm, chưa thúc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn. Sản xuất nông nghiệp vẫn chưa gắn kết với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; sự liên kết 4 nhà (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp) chưa chặt chẽ và hiệu quả. Kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là về giao thông, thủy lợi. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn chậm, lao động khu vực nông – lâm – thủy sản còn chiếm trên 63% tổng số lao động của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn còn khá cao, chiếm 10,56%, cao hơn tỷ lệ 8,84% hộ nghèo của toàn tỉnh.

Ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 26 của Kiên Giang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Công tác gợi mở: là một tỉnh có nhiều lợi thế, tiềm năng về đặc điểm tự nhiên, có đồng bằng, có rừng, núi và biển đảo, bờ biển dài, vùng biển rộng… song chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm? Vậy với điều kiện cụ thể của Kiên Giang thì chuyển dịch như thế nào là phù hợp, tỷ trọng nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ bao nhiêu là vừa? Với trên 80% diện tích đất nông nghiệp và trên 70% dân số là nông dân, Kiên Giang xác định nông nghiệp là mặt trận quan trọng hàng đầu – hiểu nông nghiệp ở Kiên Giang như thế nào cho đúng? Liên quan đến việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, Tổng bí thư đề nghị Kiên Giang làm rõ việc đáp ứng yêu cầu tích tụ đất để sản xuất lớn với giải quyết công ăn việc làm, đào tạo nghề cho bà con bị mất đất? Mô hình kinh tế tập thể - một trong những điểm nổi bật của Kiên Giang thời gian qua – có sự gắn kết như thế nào với kinh tế hộ, kinh tế trang trại? Theo đánh giá của tỉnh ủy Kiên Giang, những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh – thực tế chưa tương xứng ở khâu nào, lĩnh vực nào, vướng mắc ở đâu?

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, sau 3 năm triển khai Nghị quyết 26, một trong những kết quả quan trọng của Kiên Giang là sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng với chất lượng mới. Bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi, nhất là về cơ sở hạ tầng. Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào quần chúng sâu rộng. Đời sống nhân dân được cải thiện. Tổng bí thư đề nghị Kiên Giang tiếp tục tổng kết, sơ kết, nhận thức sâu sắc hơn về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 26, góp phần tạo sự chuyển biến thực sự và bền vững đối với kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Cùng với tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, Kiên Giang cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa tích tụ đất đai để sản xuất lớn với việc tạo điều kiện thuận lợi để người dân bị mất đất có việc làm, được đào tạo nghề, hạn chế thấp nhất sự phân hóa giàu – nghèo, bảo đảm sự ổn định để phát triển. Là một tỉnh có thế mạnh về phát triển kinh tế biển, Kiên Giang cần khai thác theo hướng phát huy thế mạnh về kinh tế biển gắn với bảo vệ, giữ gìn an ninh biên giới. Đối với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tổng bí thư đề nghị, Kiên Giang cần quan tâm nhiều hơn tới công tác này, đặc biệt là công tác cán bộ; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, trong đó có Nghị quyết 26, đưa các chủ trương lớn nêu trong Nghị quyết đi vào hiện thực cuộc sống, tạo chuyển biến thực sự cả về đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Nghị quyết 26 là Nghị quyết quan trọng, có thời gian triển khai thực hiện lâu dài, liên quan tới nhiều lĩnh vực, nhiều cơ chế, chính sách, cần làm từng bước. Tổng bí thư mong muốn và tin tưởng, Kiên Giang sẽ tiếp tục thấm thêm Nghị quyết 26, có thêm những chuyển biến mới, xây dựng Kiên Giang không chỉ giàu về kinh tế mà còn văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị trí quan trọng là tỉnh Tây Nam của Tổ quốc, vững vàng về mọi mặt.

+ Tại Kiên Giang, chiều 27.8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Công tác của Trung ương đã thăm và nắm tình hình thực hiện Nghị quyết số 26 ở xã Thạnh Đông, Tân Hiệp – huyện cửa ngõ của tỉnh Kiên Giang, có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Thực hiện Nghị quyết số 26, Đảng ủy huyện Tân Hiệp chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh tế hợp tác, chuyển giao ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất; thành lập Trung tâm Tư vấn kỹ thuật – dịch vụ nông nghiệp Tân Hiệp và Ban Nông nghiệp cho các xã, thị trấn. Các cơ quan này có nhiệm vụ tư vấn, thực hiện chuyển giao - ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời là đầu mối giúp các hợp tác xã nông nghiệp làm dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm cây trồng, vật nuôi. Quan hệ sản xuất nông nghiệp, nông thôn được quan tâm xây dựng, đổi mới – tác động tích cực đến việc phát triển số lượng và nâng cao chất lượng các hợp tác xã hiện có. Khuyến khích tạo điều kiện cho người dân tham gia phát triển các loại hình hợp tác sản xuất kinh doanh; xây dựng mô hình doanh nghiệp nông nghiệp thích hợp để hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập mới, đáp ứng yêu cầu tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của nhiều hộ nông dân trong sản xuất kinh doanh. Tân Hiệp đã phát triển 18 hợp tác xã, nâng tổng số thành 55 hợp tác xã trên địa bàn, thích ứng và thể hiện được tính ưu việt, giúp kinh tế hộ liên kết với nhau trong tổ chức sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, làm dịch vụ nông nghiệp. Gần 90% hợp tác xã hoạt động có lãi hoặc thông qua các hoạt động dịch vụ hỗ trợ đã đem lại lợi ích, nâng cao thu nhập cho xã viên. Mô hình hợp tác xã ở Tân Hiệp đã góp phần tạo việc làm, giảm nghèo, hỗ trợ nông dân giúp nhau sản xuất, nâng cao đời sống.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những kết quả bước đầu mà Tân Hiệp, trong đó có Thạnh Đông đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 26 của Đảng. Ghi nhận tinh thần chủ động, sáng tạo và đổi mới của Tân Hiệp, nhất là trong việc xây dựng quan hệ sản xuất nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích và tạo điều kiện cho nông dân tham gia phát triển các loại hình hợp tác sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, Tổng bí thư cho rằng, nông thôn mới trong điều kiện của nước ta là nông thôn mới xã hội chủ nghĩa. Vậy nên, nhân tố quyết định là phải có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã hội và toàn dân. Từ thực tế phát triển mô hình hợp tác xã trên địa bàn, Tân Hiệp có thể nghiên cứu và làm rõ hợp tác xã theo quan niệm mới, điều kiện mới hiện nay. Tổng bí thư mong muốn, Tân Hiệp tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động, sáng tạo, nắm vững môi trường, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 26, ứng dụng vào địa phương, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát thực tiễn. Với hướng đi đúng đắn và đã có chuyển biến tích cực trong thời gian qua là sản xuất hàng hóa lớn, địa phương tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân.

Tại Tân Hiệp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và khảo sát thực tiễn mô hình sản xuất nông nghiệp của gia đình nông dân làm ăn giỏi Nguyễn Văn Thương.

Thanh Tâm
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang