Trao quyền gắn với trách nhiệm và chọn đúng người

08:22 | 23/11/2017

Về tổ chức chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Điều 38 dự án Luật đưa ra 2 phương án. Phương án 1 là chính quyền địa phương là thiết chế Trưởng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt có các cơ quan chuyên môn và các khu hành chính trực thuộc. Tôi đề nghị thực hiện theo phương án 1. Vì, một là có sự đổi mới về thể chế hành chính và tổ chức chính quyền địa phương, bộ máy và nhân lực tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với tính chất đặc biệt của đơn vị hành chính - kinh tế. Hai là đúng với định hướng của Bộ Chính trị, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động phương thức quản lý tiên tiến và đúng với quy định của Hiến pháp là chính quyền địa phương ở đơn vị  hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định. Ba là, Trưởng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được ủy quyền ở cấp Trung ương và cấp tỉnh tạo sự chủ động thực hiện chức năng quản lý nhà nước quyết định và giải quyết kịp thời thông suốt những vấn đề liên quan đến KT-XH trên địa bàn. Đây là yếu tố quan trọng cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư phát triển kinh tế và cũng là giải pháp để cải cách thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết các vấn đề của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo tôi, trao quyền gắn với trách nhiệm và chọn đúng người là trưởng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt có phẩm chất tốt, trình độ năng lực năng động sẽ đáp ứng được yêu cầu vận hành phát triển đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo chủ trương, pháp luật.


Đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh) phát biểu tại hội trường

Về việc không tổ chức HĐND tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, đây là điểm “khác biệt”, nhưng không làm giảm quyền giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân. Cơ chế giám sát được bảo đảm thông qua nhiều hình thức giám sát của cấp ủy Đảng, giám sát phản biện của MTTQ và các đoàn thể, giám sát của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh quy định tại Điều 56. UBND tỉnh giám sát theo Điều 60 của dự thảo Luật và Trưởng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thực hiện việc tiếp công dân hàng tháng, báo cáo thực hiện nhiệm vụ hàng năm với nhân dân. Do vậy, cơ chế giám sát, trong đó có giám sát quyền lực ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt vẫn được bảo đảm. Tôi đề nghị lựa chọn mô hình tổ chức đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo phương án 1. Thực hiện phương án này sẽ quy định cụ thể phương án, cách thức, tổ chức giám sát của cơ quan dân cử sao cho bảo đảm tính đại diện, tính hiệu quả và không hình thức, chồng chéo, tránh áp lực cho đơn vị.

Về chính sách phát triển KT - XH, quy định như dự thảo Luật không ưu đãi dàn trải và tập trung vào các ngành nghề, ưu tiên phát triển của từng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phát triển theo định hướng ưu đãi đối với các nhà đầu tư chiến lược; các chính sách có sự vượt trội, cạnh tranh với quốc tế. Tôi thống nhất và đề nghị dự Luật cần quy định đối với việc cơ chế, chính sách nhà nước hỗ trợ cho các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trong 5 năm đầu. Có quy định rõ thời gian và mức độ hỗ trợ để tạo điều kiện, động lực cho các đơn vị thực hiện, tổ chức phát triển đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt có hiệu quả. Đây cũng là một trong những kinh nghiệm, yếu tố thành công của một số nước, rất cần có sự hỗ trợ ban đầu cho các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Tìm hướng đi đúng và khai thác tiềm năng phát triển kinh tế như ở Vân Đồn là trăn trở của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong nhiều giai đoạn. Đề án đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn được nghiên cứu xây dựng 5 năm qua đã tiếp thu chỉ đạo của Trung ương và sự tham gia có trách nhiệm của các bộ, ngành, sự quan tâm của các tỉnh, thành trong cả nước, có sự tham gia của các đơn vị tư vấn hàng đầu của Mỹ và Nhật Bản. Đề án đã thể hiện trách nhiệm cao và quyết tâm chính trị của tỉnh, ý chí, nguyện vọng của cả hệ thống chính trị và của nhân dân.

 Cùng với việc xây dựng Đề án, Quảng Ninh đã nỗ lực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, với khả năng có thể để xây dựng quy hoạch như đã xây dựng quy hoạch phát triển Vân Đồn, bảo đảm phát triển không làm phá vỡ quy hoạch. Quảng Ninh cũng đã chủ động tự huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông kết nối. Đường cao tốc Vân Đồn - Hạ Long - Hà Nội  - Hải Phòng, Vân Đồn - Móng Cái, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, bến cảng và nhiều dự án giao thông kết nối, với tổng số vốn đầu tư 55 nghìn tỷ đồng. Chủ động xúc tiến đầu tư và đã có nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đầu tư, tìm hiểu, ký kết ghi nhớ. Khi chính sách được ban hành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt chính thức được thành lập thì sẽ chính thức đầu tư với số vốn 60 nghìn tỷ. Đã có các nhà đầu tư chiến lược như Sun Group đầu tư nhiều dự án quy mô tại Quảng Ninh.

Quảng Ninh xác định không phải chỉ xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để phát triển cho tỉnh mà góp phần thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH của đất nước. Do vậy, chúng tôi rất mong dự án Luật này được ban hành.

ĐBQH Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh)
Nguyễn Vũ ghi
Quay trở lại đầu trang