Ngày làm việc thứ 23, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV

Thông qua 2 luật và 1 Nghị quyết

18:30 | 21/11/2017
Tiếp tục Phiên họp chiều 21.11, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, QH đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; thông qua dự thảo Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28.11.2014 của QH về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tiếp đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã biểu quyết thông qua Luật Thủy sản (sửa đổi).

Được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn

Với 90,84% tổng số ĐBQH tán thành, QH đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, Luật bổ sung quy định quản lý các dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện. Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công cho dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công. Trong trường hợp cần thiết, việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và dự án đầu tư có thể được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện được áp dụng theo thứ tự: điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam với quốc gia tiếp nhận, pháp luật của quốc gia tiếp nhận, pháp luật của Việt Nam. Nguồn kinh phí thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết, chặt chẽ, bảo đảm triển khai thuận lợi, kịp thời.

Luật cũng bổ sung chế độ dành cho thành viên cơ quan đại diện, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện. Cụ thể, quy định bảo đảm chi phí đi lại trong trường hợp cha, mẹ hoặc cha, mẹ của vợ (chồng) hoặc vợ, chồng, con của thành viên cơ quan đại diện chết. Con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện được hỗ trợ một phần học phí tại quốc gia tiếp nhận và chi phí mua bảo hiểm khám bệnh, chữa bệnh. Chính phủ quy định mức hỗ trợ cụ thể, phù hợp, khả thi với điều kiện KT - XH và cân đối ngân sách của nước ta. Luật có hiệu lực thi hành ngày 1.7.2018.


QH biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
Ảnh: Quang Khánh

Bảo đảm không tăng kinh phí

Với 89,21% tổng số ĐBQH tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28.11.2014 của QH về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Nghị quyết nêu rõ, thời hạn áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu chậm nhất từ năm học 2020-2021 đối với cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022-2023 đối với cấp trung học phổ thông.

Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, bảo đảm không tăng kinh phí. Đồng thời, bố trí đủ nguồn lực, chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất để triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Khi chuẩn bị đủ các điều kiện, Chính phủ báo cáo Quốc hội thời điểm áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình quy định tại Nghị quyết này.

UBTVQH, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục TN, TN và NĐ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của QH, Đoàn ĐBQH, ĐBQH, HĐND và đại biểu HĐND các cấp giám sát việc triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.


QH biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28.11.2014 của QH về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Ảnh: Quang Khánh

Hỗ trợ ngư dân bám biển dài ngày

Với 89% tổng số ĐBQH tán thành, QH đã thông qua Luật Thủy sản (sửa đổi).


QH biểu quyết thông qua Luật Thủy sản (sửa đổi)
Ảnh: Quang Khánh

Luật gồm 9 chương, 105 điều. Theo đó, tại Điều 6, Luật đã bổ sung các quy định về chính sách nhà nước trong hoạt động thủy sản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng vùng nuôi thủy sản và vùng sản xuất giống thủy sản tập trung; chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển dài ngày và khai thác thủy sản xa bờ; hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm nuôi trồng thủy sản, tàu khai thác thủy sản, tàu dịch vụ hậu cần xa bờ; khuyến khích đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý chợ đầu mối thủy sản.

Luật cũng quy định 13 hành vi cấm trong hoạt động thủy sản. Đó là cấm hủy hoại nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh, khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, nơi cư trú của các loài thủy sản; cản trở trái phép đường di cư tự nhiên của các loài thủy sản. Lấn, chiếm, gây hại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu bảo tồn biển. Khai thác, nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình và các hoạt động khác ảnh hưởng đến môi trường sống, nguồn lợi thủy sản trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn biển. Tàu cá, tàu biển và phương tiện thủy khác hoạt động trái phép trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn biển, trừ trường hợp bất khả kháng. Khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sơ chế, chế biến thủy sản từ khai thác thủy sản bất hợp pháp, thủy sản có tạp chất nhằm mục đích gian lận thương mại.  Sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản…

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2019.

Hoàng Ngọc
Quay trở lại đầu trang