Ngày làm việc thứ 15, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV

Thảo luận tại Tổ về dự án Luật Đo đạc và bản đồ

14:54 | 10/11/2017
Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay, 10.11, sau khi nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đo đạc và bản đồ, QH đã thảo luận tại tổ về dự án Luật này.

Tờ trình dự án Luật Đo đạc và bản đồ, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nêu rõ, công tác quản lý nhà nước và tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ còn một số tồn tại, chưa đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế, như: hoạt động đo đạc còn chồng chéo, lãng phí; việc quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc bản đồ còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu chia sẻ, sử dụng chung; công tác quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành chưa đầy đủ, thống nhất; việc phân cấp giữa Trung ương và địa phương chưa phù hợp; công tác quản lý xuất bản phẩm bản đồ chưa chặt chẽ; công tác xã hội hóa hoạt động đo đạc và bản đồ còn hạn chế. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc sửa đổi và nâng tầm pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ hiện hành, bổ sung các quy định còn thiếu để xây dựng và ban hành Luật Đo đạc và bản đồ là yêu cầu cấp bách và thực tiễn khách quan.


Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà  - Ảnh Lâm Hiển

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng tán thành sự cần thiết ban hành Luật nhằm từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, lãng phí trong hoạt động này; góp phần thúc đẩy thương mại hóa thông tin, dữ liệu, sản phẩm và xã hội hóa hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Ủy ban KH, CN và MT cũng cơ bản tán thành các chính sách của Nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ được quy định trong dự thảo Luật. Tuy nhiên, Ủy ban cũng đề nghị, dự thảo Luật cần quy định rõ hơn về ưu tiên đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ theo hướng tiên tiến, hiện đại, thống nhất và đồng bộ; làm rõ hơn việc xã hội hóa hoạt động đo đạc và bản đồ, trong đó cân nhắc có nội dung đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ  tại Việt Nam.

Thảo luận tại Tổ, nhiều ĐBQH thống nhất với sự cần thiết ban hành Luật để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị quy định rõ hơn để tránh trùng lặp chức năng, nhiệm vụ trong quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ. ĐBQH Trần Thị Hằng (Bắc Ninh) đề nghị, trước tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp như hiện nay, cần quy định rõ hơn các chính sách ưu tiên đối với hoạt động đo đạc và bản đồ, trong đó cần ưu tiên cho hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu như: xây dựng bản đồ xâm nhập mặn cho các tỉnh đồng bằng Sông Cửu long; bản đồ hạn hán cho các địa phương thường xuyên bị hạn hán; bản đồ lũ lụt, ngập úng, sạt lở cho các tỉnh, thành phố thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng này.

Một trong những nội dung nhiều ĐBQH còn băn khoăn là quy định hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Khoản 1, Điều 53 quy định mọi tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên lãnh thổ Việt Nam khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động. Cho rằng, quy định như vậy là chưa rõ ràng, ĐBQH Trần Văn Mão (Nghệ An) đặt câu hỏi, “cấp phép hoạt động” ở đây cụ thể là gì? Việc tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam đo đạc và bản đồ là rất phức tạp và nhạy cảm. Do vậy, phải quy định chặt chẽ ngay trong luật, tránh việc vận dụng tùy tiện.

Về cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, khoản 10 Điều 57 quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý việc cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ trên phạm vi cả nước. Song điểm e, khoản 1 Điều 59 lại quy định trách nhiệm của UBND các cấp quản lý việc cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ có địa chỉ thường trú trên địa bàn tỉnh. ĐB Trần Văn Mão cho rằng, quy định như vậy là có sự trùng lặp về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với UBND tỉnh, không thể hiện được sự phân cấp. Đại biểu đề nghị, cần quy định rõ Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng chỉ hành nghề ở hạng nào? Và thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thì cấp chứng chỉ ở hạng nào?

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) cho rằng, trong điều kiện ngân sách ít ỏi thì phải xã hội hóa để khuyến khích sự tham gia của các chủ thể vào hoạt động này. Lấy ví dụ về công cụ Google map cho phép chúng ta truy cập miễn phí dữ liệu bản đồ không gian, rất thuận tiện cho nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp, ĐB Trần Thị Quốc Khánh nêu rõ, công nghệ sẽ thay đổi cách thức đo đạc bản đồ cũng như quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Do đó, dự thảo Luật cần tạo điều kiện để xã hội hóa lĩnh vực này, giảm bớt áp lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

Hà An
Quay trở lại đầu trang