Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV:

Thảo luận tại Tổ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

18:15 | 09/11/2017
Chiều nay, 9.11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Tư, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, QH đã nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Mở rộng hay thu hẹp đối tượng kê khai tài sản?

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, dự thảo Luật tiếp tục duy trì phạm vi điều chỉnh của Luật hiện hành. Theo đó, quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng (PCTN). Bên cạnh đó, tại Chương VII (về vai trò và trách nhiệm của xã hội trong PCTN) và Chương VIII (về PCTN trong hoạt động kinh doanh), dự thảo Luật đã quy định theo hướng mở rộng việc áp dụng đối với các tổ chức xã hội và doanh nghiệp ngoài nhà nước.  

Xuất phát từ tầm quan trọng biện pháp minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập trong PCTN, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, dự thảo đã quy định thành một chương riêng với nhiều quy định mới, thực chất nhằm hướng tới việc kiểm soát được tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và một số người có chức vụ, quyền hạn khác.


Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái
Ảnh: Quang Khánh

Tuy nhiên, Chính phủ lại đưa ra hai phương án đối với quy định về đối tượng kê khai tài sản gồm: Mở rộng áp dụng đối với tất cả công chức khi được bổ nhiệm vào ngạch; viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (phương án 1); thu hẹp đối tượng áp dụng theo hướng tập trung vào đối tượng có hệ số phụ cấp chức vụ cao (từ 0,7 trở lên ở cấp Trung ương và 0,9 trở lên ở cấp địa phương (phương án 2).

Với phương án thứ 2, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, một số đối tượng có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,7 nhưng là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước dễ xảy ra tham nhũng sẽ vẫn khải kê khai, song sẽ do Chính phủ quy định.  

Thực ra đã mở rộng phạm vi điều chỉnh

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, dự thảo Luật bổ sung những quy định rất cụ thể về PCTN đối với khu vực ngoài nhà nước, mà với cách quy định cụ thể này, về bản chất là dự thảo Luật đã mở rộng phạm vi điều chỉnh ra khu này, chứ không chỉ áp dụng Luật PCTN đối với khu vực ngoài nhà nước như hiện hành.


Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga
Ảnh: Quang Khánh

Do đó, Ủy ban Tư pháp đề nghị Chính phủ cần sửa đổi quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cho phù hợp với bản chất của việc mở rộng phạm vi điều chỉnh. Ủy ban Tư pháp cũng yêu cầu Chính phủ cân nhắc với những quy định điều chỉnh áp dụng Luật PCTN đối với công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư. Đặc biệt cân nhắc quy định giao cho cơ quan thanh tra, cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; kiểm soát xung đột lợi ích và trách nhiệm của người đứng đầu; kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập, do doanh nghiệp tự ban hành.

Đối với nội dung đối tượng kê khai tài sản, thu nhập, Ủy ban Tư pháp cho rằng, trước mắt nên giữ nguyên đối tượng kê khai tài sản, thu nhập hoặc thu hẹp ở mức độ hợp lý, tập trung vào các đối tượng giữ vị trí quan trọng ở Trung ương, địa phương, những khu vực nguy cơ tham nhũng cao để bảo đảm tập trung nguồn lực tiến hành kiểm soát có hiệu quả hơn, tránh hình thức. Việc mở rộng đối tượng kê khai sẽ được nghiên cứu bổ sung khi đã làm tốt việc kiểm soát tài sản, thu nhập của nhóm đối tượng nêu trên và có đủ nguồn lực đáp ứng cho việc mở rộng đối tượng kê khai tài sản, thu nhập theo chủ trương của Đảng quy định tại Nghị quyết Trung ương 3, Khóa X, Chủ nhiệm UB Lê Thị Nga nhấn mạnh.

Phương Thủy
Quay trở lại đầu trang