Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV:

Chưa xử lý các trường hợp vi phạm đối với chính sách nữ

15:23 | 09/11/2017
Sáng 9.11, tiếp tục Phiên thảo luận tại Hội trường về thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, nhiều ĐBQH nhất trí cho rằng, hệ thống pháp luật về bình đẳng giới thời gian qua đã tương đối hoàn thiện. Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới vẫn còn những tồn tại, hạn chế, vẫn còn khoảng cách về giới. Vi phạm các chính sách, pháp luật đối với lao động nữ là khá phổ biến.

Giữa quy định của pháp luật và việc thực hiện còn khoảng cách

Hệ thống pháp luật về bình đẳng giới được xây dựng và cơ bản hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với điều kiện KT-XH và xu thế hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. Khoảng cách giới giữa nam và nữ trong các lĩnh vực dần được thu hẹp. ĐBQH Trương Minh Hoàng (Cà Mau) cho biết, QH Khóa XII có 16/67 luật, QH Khóa XIII có 42/105 luật có lồng ghép bình đẳng giới. Đây là sự tiến bộ. Cùng quan điểm này, ĐBQH Trương Thị Bích Hạnh (Bình Dương) cho rằng, hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tiếp tục được quan tâm, hoàn thiện, trong đó có nhiều chính sách đặc thù với phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…

Đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau) Ảnh: Quang Khánh

Bên cạnh đó, các ĐBQH cũng chỉ rõ, tình trạng ban hành văn bản hướng dẫn còn chậm, chưa đủ, có văn bản thiếu tính khả thi, hoặc khó khăn trong tổ chức triển khai thực hiện, hoặc chậm được điều chỉnh, thay thế cho phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan. Giữa quy định của pháp luật và việc thực hiện còn có khoảng cách. Vẫn còn một số chỉ tiêu không đạt như phụ nữ tham gia cấp ủy, cán bộ chủ chốt, ngay cả thành viên Chính phủ tới nay cũng chỉ có duy nhất một nữ, chỉ có 16/63 tỉnh, thành cán bộ chủ chốt có nữ, ĐB Trương Minh Hoàng chỉ rõ.

Trong khi đó, ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) cho rằng, dù có chủ trương, chính sách về bình đẳng giới, hệ thống văn bản được ban hành nhiều, nhưng hiệu quả còn thấp. Để xảy ra tình trạng này có nguyên nhân do nhận thức và hành động về bình đẳng giới chưa đồng hành, quá trình tổ chức chưa quyết liệt, thiếu kiên quyết và chưa cụ thể, còn hình thức. Nhiều lãnh đạo các cấp khi xét duyệt quy hoạch đào tạo, đề bạt bổ nhiệm không chú trọng, không quan tâm đến vấn đề giới, thiếu tạo điều kiện cho nữ. Thậm chí, có những Đoàn ĐBQH có 2 nhiệm kỳ không có đại biểu nữ…

Quan tâm đến vấn đề việc làm cho nữ giới, ĐB Trương Thị Bích Hạnh cho biết, về thanh tra, kiểm tra về bình đẳng giới, Báo cáo của Chính phủ cho thấy, qua thanh tra của 152 đơn vị dệt may, có tới 55 doanh nghiệp không thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến lao động nữ, chiếm 36%, 12 địa phương được thanh tra có 6 địa phương có doanh nghiệp vi phạm, chiếm 50%. Thực tế này cho thấy, vi phạm các chính sách, pháp luật đối với lao động nữ là khá phổ biến. Điều này đã ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động và sự nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, Báo cáo chưa thể hiện xử lý đối với các trường hợp vi phạm đối với các trường hợp vi phạm đối với chính sách lao động nữ trong thời gian vừa qua. 

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) Ảnh: Quang Khánh

QH cần có giải pháp điều chỉnh cách tính lương hưu

Để bảo đảm quyền lợi của nữ giới, nhiều đại biểu cho rằng cần hoàn thiện các chính sách để bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ ở các lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa, trong đó cần giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực lao động việc làm.

ĐB Trương Thị Bích Hạnh cho biết, chỉ tiêu tạo việc làm mới cho phụ nữ theo báo cáo hàng năm đều đạt và vượt. Tuy nhiên, chất lượng việc làm của lao động nữ chưa ổn định, thiếu bền vững, phụ nữ thường làm việc trong các lĩnh vực có trình độ chuyên môn thấp, 70% số lao động nữ làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ, dệt may, da giầy, tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo thấp hơn nam… Tình trạng hạn chế sử dụng lao động nữ sau 35 tuổi trở lên đang là vấn đề nổi lên trong thị trường lao động hiện nay.

Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân sâu xa nhất, theo ĐB Trương Thị Bích Hạnh, do năng lực của người lao động. Do vậy, cần có chính sách quan tâm đến công tác đào tạo, chỉ tiêu giải quyết việc làm hàng năm cho phụ nữ trong tạo việc làm mới, ít nhất bảo đảm 40%. Đồng thời, để bảo đảm quyền lợi của nữ giới, Chính phủ cần có giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật đối với lao động nữ, ĐB Trương Thị Bích Hạnh đề nghị.

Đại biểu Trương Thị Bích Hạnh (Bình Dương) Ảnh: Quang Khánh

Đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ĐB Trương Minh Hoàng đề nghị, phải có chiến lược cụ thể để nâng cao vai trò phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ để có chất lượng lâu dài, nâng cao trình độ cao, tạo cơ hội đề bạt, cân nhắc xem xét, hoặc không nên tính đến tuổi thì người ta mới có cơ hội làm cán bộ chủ chốt ở độ tuổi như nam được.

Tiếp cận bình đẳng giới ở cách tính lương hưu, ĐB Trương Minh Hoàng cho rằng, nếu vẫn giữ độ tuổi nghỉ hưu của phụ nữ là 55 tuổi thì cách tính năm, tính hàm phải có sự thay đổi để khi nghỉ hưu thì hàm của nữ được như nam. Theo đó, có thể áp dụng theo hướng nam 3 năm nâng lương một lần, 3 năm nâng một cấp hàm đối với sĩ quan thì đối với nữ chỉ cần 2 năm rưỡi. Quy định như vậy mới bảo đảm được quyền lợi của nam và nữ.

Cho rằng, trong giai đoạn 2007 - 2015, bình đẳng giới của Việt Nam tụt 39 bậc, để khắc phục tình trạng này, ĐB Nguyễn Ngọc Phương đề nghị, UBTVQH cần có giám sát chuyên đề thực hiện bình đẳng giới để có giải pháp kiến nghị kịp thời. Các báo cáo của bộ, ngành, địa phương nên quan tâm đến bình đẳng giới, chỉ rõ cơ quan, đơn vị làm tốt, nhắc nhở những đơn vị làm chưa tốt vấn đề này. Đặc biệt, QH cần có giải pháp điều chỉnh cách tính lương hưu.

ĐBQH Trương Anh Tuấn (Nam Định) nhấn mạnh, mục tiêu của bình đẳng giới là không phân biệt đối xử, tạo sự công bằng về cơ hội cho nam và nữ. Có quan niệm cho rằng, phụ nữ là phái yếu, đàn ông là phái mạnh nên công tác bình đẳng giới là bảo vệ bênh vực phụ nữ. Nhưng thực tế khi nói về bạo hành gia đình không chỉ có nạn nhân là phụ nữ và trẻ em, mà thực tế có những nạn nhân bị bạo hành là nam. Do vậy, theo ĐB Nguyễn Ngọc Phương, chúng ta cần có nhận thức rõ về giới, vì các báo cáo hiện nay mới đề cập đến bạo lực đối với nữ giới mà chưa đề cập khía cạnh này đối với nam giới.

Hà An
Quay trở lại đầu trang