Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV:

Thảo luận việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới

11:12 | 09/11/2017
Sáng 9.11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Tư, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, QH đã nghe Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Về các vấn đề xã hội về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, thực hiện Luật Bình đẳng giới, thời gian qua công tác bình đẳng giới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, giám sát của QH. Chính phủ đã chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai nhiều chương trình, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy công tác bình đẳng giới. Hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tiếp tục được quan tâm, hoàn thiện. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới đã được các bộ, ngành quan tâm thực hiện và từng bước có hiệu quả thiết thực. Công tác bình đẳng giới đã đạt được nhiều tiến bộ trong thời gian qua. Nhận thức của bản thân phụ nữ về vai trò, vị trí trong gia đình và xã hội có nhiều tiến bộ. Lĩnh vực bình đẳng giới luôn nhận được sự quan tâm hợp tác và hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, tạo điều kiện để Việt Nam thực hiện tốt các cam kết quốc tế về thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền cho phụ nữ.

Toàn cảnh hội trường Ảnh: Quang Khánh

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng chỉ rõ, việc triển khai công tác bình đẳng giới tại một số địa phương, đơn vị còn mang tính hình thức. Công tác thống kê, báo cáo số liệu có tách biệt giới còn gặp nhiều khó khăn, chưa được quan tâm đúng mức. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chiến lược chương trình, kế hoạch dự án phát triển KT-XH tại các bộ, ngành địa phương còn ở mức độ hạn chế…

Trình bày Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, hệ thống pháp luật về bình đẳng giới được xây dựng và cơ bản hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với điều kiện KT-XH và xu thế hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. Hoạt động lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng pháp luật ngày càng được quan tâm; số lượng các văn bản quy phạm pháp luật được lồng ghép giới tăng dần qua các năm, chất lượng ngày càng được nâng cao, tạo cơ sở quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển công tác bình đẳng giới.

Đặc biệt, khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực, việc xem xét tác động về giới được thực hiện ngay từ quy trình đề xuất chính sách. Hoạt động giáo dục, tuyên truyền đạt được kết quả đáng kể. Nhận thức về bình đẳng giới trong cán bộ, nhân dân ngày càng chuyển biến tích cực. Mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ, giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng được gắn kết, củng cố. Khoảng cách giới giữa nam và nữ trong các lĩnh vực dần được thu hẹp.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh Ảnh: Quang Khánh

Tuy nhiên, Báo cáo thẩm tra cũng nêu rõ, tình trạng ban hành văn bản hướng dẫn còn chậm, chưa đủ, có văn bản thiếu tính khả thi hoặc khó khăn trong tổ chức triển khai thực hiện hoặc chậm được điều chỉnh, thay thế cho phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan. Sự thiếu chủ động của nhiều cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm định trong việc xác định, đánh giá tác động giới đối với các chính sách; báo cáo lồng ghép giới còn mang tính hình thức. Giữa quy định của pháp luật và việc thực hiện còn có khoảng cách. Phụ nữ vẫn chịu gánh nặng “kép” về công việc xã hội và chăm sóc gia đình. Công tác thanh tra, kiểm tra về bình đẳng giới còn hình thức, kết quả hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới, Báo cáo thẩm tra kiến nghị, QH, UBTVQH, các cơ quan của QH, các ĐBQH tiếp tục thúc đẩy việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật; trong quá trình việc xem xét, quyết định ngân sách, kế hoạch phát triển KT-XH, các chính sách thuộc thẩm quyền của QH; quan tâm khía cạnh giới trong hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật và việc đảm bảo bình đẳng giới thực chất theo mục tiêu bình đẳng giới.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các giải pháp đã đề ra trong báo cáo của Chính phủ, kết hợp với rà soát và xem xét thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Về các vấn đề xã hội trong các Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới hàng năm, cần làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, quy định chế tài xử lý vi phạm và khen thưởng. Đồng thời, sửa đổi bổ sung các chỉ tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Bộ chỉ tiêu thống kê giới quốc gia phản ánh được bức tranh tổng thể về bình đẳng giới thực chất, không hạ thấp các chỉ tiêu về bình đẳng giới và cần tích hợp những vấn đề liên quan đến nam giới để đưa ra các chỉ tiêu phù hợp.

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép giới trong quy trình xây dựng pháp luật, trong chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường ban hành các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực. Lựa chọn ưu tiên và tập trung ngân sách thực hiện một số chỉ tiêu trong các năm tiếp theo để bảo đảm kết thúc Chiến lược mục tiêu quốc gia bình đẳng giới đạt một số kết quả khả quan; tận dụng nguồn hỗ trợ quốc tế thông qua việc lồng ghép hoạt động vào các chương trình, dự án được tài trợ. Đồng thời, chỉ đạo, rà soát, công bố thống nhất số liệu, phân công rõ trách nhiệm thống kê, phân tích số liệu về chỉ số giới.

Tiếp đó, QH thảo luận ở Hội trường về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Hà An
Quay trở lại đầu trang