08:37 12/05/2018
“Ý kiến của người dân thông qua những trải nghiệm của họ khi đi làm dịch vụ công ở văn phòng một cửa là rất thực, không bị tổ chức, cá nhân nào chi phối. HĐND tỉnh đã sử dụng những ý kiến đó để thực hiện chức năng giám sát của mình tại các kỳ họp của HĐND…” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị NGUYỄN ĐỨC DŨNG chia sẻ.
08:36 12/05/2018
Từng là chiến trường ác liệt nhất trong kháng chiến chống Mỹ, ngày nay, trong xây dựng chính quyền tuy vẫn bộn bề khó khăn, Quảng Trị vẫn có những đột phá, đi đầu được nhiều địa phương khác học tập kinh nghiệm. Đáng chú ý là dự án Dân chấm điểm (M.Score) được khởi động từ tháng 10.2014.
08:35 12/05/2018
Biết lắng nghe để dân tin, dân hài lòng cũng như tiếp thu kiến nghị để hoàn thiện là yếu tố then chốt bảo đảm sự thành công của sáng kiến Dân chấm điểm (M.Score) ở Quảng Trị. Nhờ đó, dự án đã phát huy được tính dân chủ trực tiếp, góp phần làm thay đổi tích cực ý thức phục vụ nhân dân, tạo khát khao cống hiến cho đội ngũ cán bộ, công chức, cũng như nâng cao cơ sở vật chất, tạo bước chuyển mạnh mẽ, vững chắc trong cải cách hành chính công, dịch vụ công tại địa phương.
Quay trở lại đầu trang