17:28 27/04/2018
Lược ghi phát biểu của PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC NGUYỄN LÂM THÀNH tại Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ 4 tại Lạng Sơn
16:56 27/04/2018
Lược ghi phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, ỦY VIÊN UBTVQH, TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN NGUYỄN THANH HẢI tại Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ 4 tại Lạng Sơn
15:16 27/04/2018
Sáng 27.4 tại TP Lạng Sơn, Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề: Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri.
15:14 27/04/2018
Bài phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÙNG QUỐC HIỂN tại Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ 4 tại Lạng Sơn
15:13 27/04/2018
Báo cáo Đề dẫn của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy tại Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ 4 tại Lạng Sơn
Quay trở lại đầu trang