10:04 31/08/2018
07:47 21/08/2018
Ngưỡng cửa đại học chỉ là điểm khởi động, quan trọng là đào tạo con người sao cho khớp với guồng máy trên thị trường lao động đang không ngừng thay đổi. Muốn vậy, đầu vào của doanh nghiệp tiệm cận chuẩn gì thì đầu ra của các trường cũng phải bắt kịp chuẩn tương ứng.
08:35 18/08/2018
Hội thảo đã đặt ra và bàn thảo những vấn đề có tính chiến lược của giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam. Trong tinh thần cởi mở, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm và nhiều ý kiến chất lượng.
08:25 18/08/2018
Với vai trò then chốt quyết định chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục đại học không chỉ đáp ứng nhu cầu nội tại mà còn phải góp phần khai mở tiềm năng, tăng sức cạnh tranh cho quốc gia trong đổi mới và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, bắt nhịp xu thế quốc tế là thời cơ cũng là quy luật tất yếu đi kèm những thách thức rất lớn.
22:03 17/08/2018
Hội thảo hôm nay rất bổ ích, nhiều ý kiến đề cập đến vấn đề rất trúng, những cái làm được, cái còn đang vướng của GDĐH, đặc biệt là đưa ra giải pháp. Chúng tôi tiếp thu, nghiên cứu, cùng phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ để đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH.
15:08 17/08/2018
Tôi rất hoan nghênh chủ đề Hội thảo Giáo dục 2018, đã đặt ra một vấn đề cốt lõi. Chúng ta là một phần của thế giới ngày càng mở. Vì thế, giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, yêu cầu càng bức thiết, bắt buộc phải hội nhập quốc tế. Giáo dục phải theo xu thế thế giới, nhưng giải pháp đưa ra phải phù hợp với thực tế Việt Nam.
10:47 17/08/2018
Phát biểu đề dẫn của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình
10:46 17/08/2018
Phát biểu khai mạc và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ
10:45 17/08/2018
Sáng 17.8, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ phối hợp với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Hội thảo Giáo dục 2018 (VEC 2018) với chủ đề “Giáo dục đại học - Chuẩn hóa và hội nhập quốc tế”.
Quay trở lại đầu trang