08:35 18/08/2018
Hội thảo đã đặt ra và bàn thảo những vấn đề có tính chiến lược của giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam. Trong tinh thần cởi mở, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm và nhiều ý kiến chất lượng.
08:25 18/08/2018
Với vai trò then chốt quyết định chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục đại học không chỉ đáp ứng nhu cầu nội tại mà còn phải góp phần khai mở tiềm năng, tăng sức cạnh tranh cho quốc gia trong đổi mới và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, bắt nhịp xu thế quốc tế là thời cơ cũng là quy luật tất yếu đi kèm những thách thức rất lớn.
22:03 17/08/2018
Hội thảo hôm nay rất bổ ích, nhiều ý kiến đề cập đến vấn đề rất trúng, những cái làm được, cái còn đang vướng của GDĐH, đặc biệt là đưa ra giải pháp. Chúng tôi tiếp thu, nghiên cứu, cùng phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ để đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH.
15:08 17/08/2018
Tôi rất hoan nghênh chủ đề Hội thảo Giáo dục 2018, đã đặt ra một vấn đề cốt lõi. Chúng ta là một phần của thế giới ngày càng mở. Vì thế, giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, yêu cầu càng bức thiết, bắt buộc phải hội nhập quốc tế. Giáo dục phải theo xu thế thế giới, nhưng giải pháp đưa ra phải phù hợp với thực tế Việt Nam.
10:47 17/08/2018
Phát biểu đề dẫn của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình
10:46 17/08/2018
Phát biểu khai mạc và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ
10:45 17/08/2018
Sáng 17.8, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ phối hợp với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Hội thảo Giáo dục 2018 (VEC 2018) với chủ đề “Giáo dục đại học - Chuẩn hóa và hội nhập quốc tế”.
08:47 17/08/2018
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Trịnh Ngọc Thạch cho rằng, quản trị nhân sự trong các trường đại học là một công việc quan trọng nhằm bảo đảm nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường. Trong giai đoạn hiện nay, công tác quản trị nhân sự đứng trước nhiều khó khăn và thách thức.
07:41 16/08/2018
Hơn 70 tham luận đăng ký tham gia Hội thảo Giáo dục 2018 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tổ chức. Đáng chú ý, phần lớn các bài viết đánh giá thực trạng và năng lực của giáo dục đại học Việt Nam, ít tham luận góp ý về quản trị và tài chính - những yếu tố quyết định chất lượng đào tạo. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ PHAN THANH BÌNH, điều đó cho thấy, “chúng ta đã định được bệnh nhưng dường như vẫn thiếu các chuyên gia chữa được căn bệnh đó”.
Quay trở lại đầu trang