08:07 03/04/2018
Phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU tại Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 15
08:04 03/04/2018
Phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NGUYỄN HẠNH PHÚC tại Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 15
07:58 03/04/2018
Phát biểu chào mừng của BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH QUẢNG NINH NGUYỄN VĂN ĐỌC tại Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 15
07:57 03/04/2018
Tôi là độc giả trung thành của Báo Đại biểu Nhân dân đã 15 năm nay. Báo có nhiều nét đổi mới trong nội dung và hình thức.
07:57 03/04/2018
Ngày hôm qua ở vùng đất phên giậu Đông Bắc Tổ quốc có một cuộc hạnh ngộ đặc biệt. Hơn bốn trăm con người từ Nam chí Bắc, dù thân thuộc hay mới vừa quen, dù đang còn làm việc trong cơ quan dân cử hoặc đã chuyển ngạch khác… đã ngồi lại với nhau dưới một mái nhà chung.
07:57 03/04/2018
Tôi cảm thấy vinh dự và thật tuyệt vời khi được cùng với gần 500 cộng tác viên của Báo Đại biểu Nhân dân trên toàn quốc về TP Hạ Long, Quảng Ninh xinh đẹp, mến khách để tham dự Hội nghị này.
Quay trở lại đầu trang