08:10 25/08/2017
Tổng kết những tồn tại, vướng mắc và trì trệ trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh giản biên chế vừa qua có thể thấy 2 điểm nghẽn lớn: Một là, việc thực hiện thiếu tính hệ thống, chưa bài bản và thiếu những tổng kết, đánh giá về mặt khoa học tổ chức nhà nước; hai là, nguyên tắc kiểm soát quyền lực còn rất hạn chế, kỷ luật công vụ và cả kỷ luật Đảng vẫn còn bị buông lỏng...
08:01 24/08/2017
Đến thời điểm này, lộ trình tinh giản 10% tổng số biên chế công chức, viên chức chỉ còn hơn 4 năm. Báo cáo chính thức với Đoàn giám sát của QH, bộ, ngành nào, địa phương nào cũng cam kết sẽ thực hiện được mục tiêu này. Nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Câu chuyện tinh giản biên chế vẫn đang vướng đủ đường.
07:49 23/08/2017
Được xem là cấp chính quyền “ở trong dân” nhưng nhiều nơi, chính quyền cấp xã, cán bộ cơ sở vẫn xa dân, hành dân, gây bức xúc cho dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố tăng rất nhanh trong thời gian qua. Đáng lo ngại hơn, tổ chức đoàn thể, mặt trận, hội phụ nữ, thanh niên… ở thôn, tổ dân phố đang có xu hướng bị hành chính hóa, dẫn đến nguy cơ hình thành một cấp chính quyền thứ 5 trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.
07:16 22/08/2017
Chủ trương sắp xếp, điều chỉnh, tinh giảm đầu mối, kiện toàn các bộ, cơ quan ngang bộ theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực được Đảng đề ra và thực hiện nhất quán từ Khóa VIII, đặc biệt là từ Hội nghị Trung ương 7, Khóa VIII. Đây là thành quả được đúc kết từ cơ sở nhận thức mới của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Dẫu vậy, sau hơn 10 năm, tổ chức bộ máy hiện nay vẫn cồng kềnh, kém hiệu quả và thậm chí, rườm rà hơn.
07:52 21/08/2017
Chủ trương cải cách hành chính nhà nước được Đảng đề ra từ năm 1986, tiếp tục khẳng định trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc với bước đi cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Dẫu vậy, so với yêu cầu của Đảng, Nhà nước và so với đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống thì khoảng cách vẫn còn rất lớn, thậm chí, ở những thời điểm cần tăng tốc thì dường như, động lực cải cách lại bị suy giảm…
Quay trở lại đầu trang