08:27 23/09/2017
Những tham luận, ý kiến trao đổi, phản biện tại Hội thảo đã đưa đến cái nhìn sắc nét về những vấn đề đặt ra cho giáo dục. Theo các đại biểu, thời gian qua, giáo dục đã có những kết quả đáng ghi nhận song cũng đứng trước thử thách rất lớn. Nhu cầu phát triển đất nước càng bức thiết thì yêu cầu đổi mới giáo dục càng cao và chất lượng giáo dục càng phải bền vững.
08:25 23/09/2017
Hội thảo Giáo dục 2017 được đánh giá thành công, khâu tổ chức chuyên nghiệp, các tham luận đi đúng chủ điểm bàn luận, thể hiện được kỳ vọng về đổi mới giáo dục phổ thông.
10:08 22/09/2017
Phát biểu chỉ đạo và khai mạc Hội thảo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng
10:08 22/09/2017
Phát biểu đề dẫn của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình
08:32 22/09/2017
Giáo dục hiện nay tuy đã có những bước tiến đáng kể, chất lượng đội ngũ nhà giáo được nâng cao nhưng so với yêu cầu vẫn còn khoảng cách. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ NGÔ THỊ MINH cho rằng, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã thể hiện sự quan tâm rất lớn đến nhà giáo song nhiều vấn đề đặt ra cần tháo gỡ từ tầm vĩ mô mới có thể đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
08:24 21/09/2017
Diễn ra ngày 22.9 tại Hà Nội, Hội thảo Giáo dục 2017 tập hợp những người thực sự tâm huyết, chia sẻ quan điểm, cách nhìn, giúp nhận thức rõ hơn thực trạng chất lượng giáo dục phổ thông Việt Nam. Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ PHAN THANH BÌNH, từ đó sẽ tạo đồng thuận, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật vì sự phát triển của giáo dục.
08:24 21/09/2017
Hội thảo Giáo dục 2017 được kỳ vọng sẽ có những đánh giá đúng thực trạng và gợi mở giải pháp khả thi, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.
08:39 20/09/2017
Mặc dù Bộ GD - ĐT đã có những nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, tuy nhiên, vẫn còn những rào cản cũng như hạn chế cần khắc phục - Đó là ý kiến tại Diễn đàn giáo dục 2017 diễn ra sáng 19.9 do Viện Khoa học giáo dục Việt Nam phối hợp với Văn phòng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tổ chức.
08:36 20/09/2017
Kể cả trên phương diện pháp lý lẫn thực tế, vấn đề tự chủ đã được quy định và tổ chức thực hiện trong giáo dục phổ thông nước ta từ hơn 10 năm nay. Tuy nhiên, theo các chuyên gia và người làm trong ngành, chúng ta mới chỉ đi những bước đầu tiên trên con đường tự chủ, và hơn thế, trên con đường ấy, Việt Nam cũng có cách tiếp cận riêng, theo kiểu đánh đổi giữa quyền tự chủ với việc tự bảo đảm các khoản chi.
Quay trở lại đầu trang