08:20 15/09/2017
Trong nền giáo dục hiện đại với quan điểm “lấy người học làm trung tâm”, giáo viên vẫn giữ vai trò quyết định chất lượng dạy và học. Vì vậy, trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam, xây dựng đội ngũ giáo viên cần được đặt ra một cách nghiêm túc với các chuẩn chuyên môn và đạo đức hiện đại.
Quay trở lại đầu trang