07:37 03/04/2017
Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư NGUYỄN CHÍ DŨNG thừa nhận, quy hoạch tích hợp là việc rất khó khăn nhưng không làm từ bây giờ thì sẽ không bao giờ bắt đầu được và đất nước sẽ mất đi những cơ hội phát triển. Vì thế, quy hoạch tích hợp không chỉ cần mà là cấp thiết, phải làm ngay.
08:09 02/04/2017
Để đi đến sự thống nhất có tích hợp hay không tích hợp quy hoạch xây dựng vào quy hoạch tổng thể, theo Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, TS. Phạm Sỹ Liêm, cần xem xét kinh nghiệm quốc tế và quan trọng là, các bên liên quan phải hiểu rõ quan điểm của nhau trên cơ sở vì lợi ích chung của quốc gia, không nên chú trọng phân tích “động cơ” của “phía bên kia”…
07:26 01/04/2017
Có thể tích hợp quy hoạch xây dựng vùng vào quy hoạch tổng thể, bởi đó là vùng kinh tế trọng điểm, có không gian vật thể gắn với không gian phi vật thể. Nhưng quy hoạch xây dựng cấp tỉnh và cấp dưới tỉnh thì rất khó tích hợp vì quy hoạch xây dựng cấp tỉnh rất cụ thể, tác động đến nhiều ngành.
08:06 31/03/2017
Việc tích hợp quy hoạch xây dựng vùng vào quy hoạch tổng thể là hết sức khó khăn, ngay cả nhân sự để làm được việc này cũng có thể không chọn được ai. Nêu quan điểm này, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, KTS TRẦN NGỌC CHÍNH cũng khuyến nghị, Luật Quy hoạch phải tạo được một hành lang pháp lý rõ ràng, thống nhất để các luật, các cơ quan liên quan đến quy hoạch phải tuân thủ, không chồng lấn lên nhau chứ không nên khớp nối theo kiểu ôm hết các luật khác vào…
07:31 30/03/2017
Việc tích hợp quy hoạch xây dựng (quy hoạch không gian) vào quy hoạch tổng thể là xu hướng tất yếu. Khẳng định điều này, song trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, một số chuyên gia cũng lưu ý, đó là câu chuyện của tương lai, khi chúng ta đạt đến trình độ phát triển cao hơn và đã thực hiện được cơ bản những hệ thống khung quốc gia và các vùng ổn định. Để thực hiện được việc tích hợp theo tinh thần của dự thảo Luật Quy hoạch, cần phải có thời gian, lộ trình cụ thể, lường hết hệ lụy và thậm chí, phải tiến hành thực nghiệm trước…
08:29 29/03/2017
Không có gì phải bàn về sự cần thiết ban hành một đạo luật về quy hoạch. Khẳng định điều này, song trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, một số chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng cũng khuyến nghị, phải cực kỳ thận trọng khi xử lý các nội dung cụ thể của dự thảo Luật Quy hoạch, trong đó có tích hợp quy hoạch xây dựng vào quy hoạch tổng thể.
07:58 28/03/2017
Nếu lập một danh sách những dự án Luật có “số phận đặc biệt” thì chắc chắn, dự án Luật Quy hoạch sẽ được ghi tên. Bởi hiếm có dự luật nào vấp phải phản ứng quyết liệt của các bộ, ngành như dự luật này. Thậm chí, khi đã bước sang giai đoạn tiếp thu, chỉnh lý để trình QH xem xét, thông qua thì những phản ứng đó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt...
Quay trở lại đầu trang