08:33 17/03/2017
Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân xung quanh Nghị định 48 của Chính phủ quy định về Văn phòng HĐND cấp tỉnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm VPQH, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại VŨ MÃO cho rằng: Cần xem xét toàn diện tính hợp pháp, hợp lý và tính khả thi của Nghị định. Mọi bất cập để kéo dài đều bất lợi cho quá trình phát triển của đất nước.
07:46 16/03/2017
Xét trên giác độ tầm quan trọng, Văn phòng HĐND cấp tỉnh còn có những trọng trách nặng nề hơn một số sở, ban, ngành... cấp tỉnh, vì vừa phải tham mưu, vừa giúp việc và vừa phải phục vụ cho cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. Vì thế, việc xác định mô hình tổ chức của Văn phòng HĐND cấp tỉnh cũng phải tuân thủ những nguyên tắc có tính nguyên lý.
07:40 06/03/2017
Sau 4 lần tách nhập, số lượng các phòng của Văn phòng HĐND tỉnh lại như năm 2004 dù vị trí, vai trò của HĐND ngày càng được coi trọng, đặt ra yêu cầu đổi mới cơ quan tham mưu, giúp việc. Vì vậy, để Văn phòng HĐND cấp tỉnh thực sự là cơ quan tham mưu về chuyên môn cho HĐND, cần sửa đổi Nghị định 48/2016/NĐ-CP.
07:38 02/03/2017
Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa NGUYỄN TẤN TUÂN: Để làm tốt vai trò của mình, nhất là chức năng tham mưu, giúp việc trong điều kiện nhiệm vụ của HĐND ngày càng được tăng cường, Văn phòng HĐND cấp tỉnh nên được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc chuyên môn hóa và cân đối. Khi nhiệm vụ của HĐND tăng lên rất nhiều nhưng tổ chức bộ máy bị thu hẹp hơn so với trước, Văn phòng HĐND cấp tỉnh khó có thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
08:01 01/03/2017
Theo Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An TRẦN VĂN MÃO, Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các ngành liên quan rà soát thực hiện Nghị định 48 và tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, các cấp chính quyền. Trên cơ sở đó, tổng hợp trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh.
07:44 28/02/2017
Về mô hình Văn phòng HĐND cấp tỉnh theo Nghị định 48, Phó Chủ tịch HĐND Đồng Nai PHẠM NGỌC TUẤN cho rằng: Dù khó cũng cần tiếp thu ý kiến. Đặc biệt, cần tiếng nói chính thống từ các cơ quan chức trách để đáp ứng yêu cầu bức thiết của thực tiễn.
08:16 27/02/2017
Với vai trò và nhiệm vụ được giao, HĐND tỉnh cần có một cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên nghiệp, chuyên sâu theo các lĩnh vực để bảo đảm phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Vì vậy, Văn phòng HĐND cấp tỉnh cần tổ chức các phòng chuyên môn.
07:42 22/02/2017
Sau hơn nửa năm thực hiện Nghị định số 48/2016/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND cấp tỉnh, rất nhiều ý kiến của các địa phương đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi văn bản này để phù hợp hơn với Luật Tổ chức chính quyền địa phương và thực tiễn hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chúng tôi cơ bản đồng tình với các ý kiến đã đăng tải trên diễn đàn Báo Đại biểu Nhân dân về đề tài này. Xin góp thêm vài ý kiến.
07:43 20/02/2017
Trong khi chưa sửa đổi Nghị định 48/2016-CP, Văn phòng HĐND cấp tỉnh có thể tổ chức thành các bộ phận chuyên môn (tăng thêm biên chế cần thiết đủ để đáp ứng yêu cầu công việc), mục đích để vừa thực hiện tốt yêu cầu phục tùng, chấp hành chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt của cấp trên; vừa tăng cường trách nhiệm cũng như phát huy sự chủ động, sáng tạo của từng cán bộ, công chức, viên chức...
Quay trở lại đầu trang