Bạn đọc viết

Thiếu công khai, bất bình đẳng

08:34 | 21/07/2019
Quỹ phòng, chống thiên tai được quy định tại Luật Phòng, chống rủi ro thiên tai năm 2013 và Nghị định 94/2014/NĐ-CP Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. Qua 5 năm triển khai cho thấy, quá trình thu - chi còn bất bình đẳng nơi nộp nhận, nơi nộp, nơi không. Vận hành Quỹ còn thiếu tính công khai, minh bạch và thiếu hiệu quả.

Theo báo cáo số 200/BC-ƯPKP của Cục Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày 25.6.2019, tổng số tiền thu được ở các tỉnh, thành phố trong 5 năm qua là 2.360 tỷ đồng, riêng trong năm 2018 là 826 tỷ đồng. Tuy nhiên, có 2 tỉnh thành phố không thành lập được Quỹ, có 8 tỉnh, thành phố không tiến hành thu tiền cho Quỹ. Như vậy, có doanh nghiệp có thể đã nộp hàng trăm triệu đồng cho quỹ này, bao gồm cả nghĩa vụ của chính doanh nghiệp và nghĩa vụ nộp thay người lao động; nhưng nhiều doanh nghiệp khác không nộp mà không rõ lý do. Việc thu quỹ đạt rất thấp, số tiền khả thu năm 2018 là 5.807 tỷ đồng, nhưng trên thực tế năm 2018 chỉ thu được 826 tỷ đồng, tức là chỉ đạt 14% nguồn khả thu. Điều này đã tạo ra một sự bất bình đẳng giữa những doanh nghiệp thực hiện quy định của Luật.

5 năm qua các địa phương trên cả nước mới sử dụng 918 tỷ đồng và còn tồn dư 1.442 tỷ đồng. Như vậy, số chi mới chỉ bằng 39% tổng số thu. Nói cách khác, 1.442 tỷ đồng tiền đáng lý ra được sử dụng trong nền kinh tế thì hiện đang bị đóng băng trong Quỹ. Trong 5 năm qua, quỹ ở tất cả các địa phương đều có kết dư, số tiền chi trong năm luôn thấp hơn số tiền thu được trong năm đó. Có 7 địa phương trong 5 năm qua chỉ thu chứ không chi quỹ; có 7 địa phương khác có thu, nhưng số tiền sử dụng rất thấp, không đạt 10% so với số thu như Bắc Kạn (thu 15 tỷ đồng, chi 37 triệu đồng), Vĩnh Phúc (thu 14 tỷ đồng, chi 712 triệu đồng)… Như vậy, việc tiến hành quỹ cũng rất hạn chế.

Bên cạnh đó, các địa phương phải công khai thông tin về sử dụng quỹ không được thực hiện nghiêm túc. Trong khi đó, đây là quy định cá nhân, tổ chức nộp Quỹ muốn biết xem tiền đóng góp của mình có được sử dụng hiệu quả cho mục tiêu phòng tránh thiên tai hay không. Trên thực tế, việc thực hiện nghĩa vụ công khai thông tin của các địa phương rất kém. Theo báo cáo trên, chỉ có 42 tỉnh thành nộp báo cáo về việc thu và sử dụng quỹ về Cục. Tức là có nhiều địa phương không báo cáo trước cơ quan cấp trên, chứ chưa nói đến việc báo cáo trước người dân và doanh nghiệp. Như vậy, người dân và doanh nghiệp dù phải đóng tiền Quỹ nhưng hầu như không được biết tiền của mình được sử dụng thế nào. Đây là tồn tại không nhỏ trong quản lý sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai.

Đình Khoa
Quay trở lại đầu trang