Bạn đọc viết

Bất cập trong thu hồi tài sản

08:37 | 04/01/2019
Theo thống kê của Bộ Tư pháp, việc thu hồi tài sản qua công tác thi hành án năm 2018 chỉ đạt 17,61% về tiền, đối với án tham nhũng kinh tế chỉ đạt 6,57%. Đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) theo dõi, chỉ đạo, tỷ lệ này là trên 31%.

Hiện nay, hệ thống pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng đã dần dần được hoàn thiện với việc Luật Phòng chống tham nhũng 2018 đã lồng ghép nhiều vấn đề mới xuất hiện và có những biện pháp mạnh mẽ hơn để kiểm soát tham nhũng trong cả khu vực công, tư, thu hẹp phạm vi kê khai tài sản, tăng cường chế tài đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong PCTN.

Tuy nhiên, hệ thống pháp luật của nước ta vẫn còn hạn chế, bất cập trong theo dõi dấu vết tài sản và cơ chế để thu hồi các tài sản này. Đơn cử, mặc dù pháp luật thi hành án dân sự, phòng chống tham nhũng quy định tài sản bị tịch thu gồm tài sản tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng nhưng Bộ luật Hình sự lại chưa hình sự hóa những hành vi tham nhũng “ẩn nấp” như tội làm giàu bất chính, tội nhận quà biếu có giá trị lớn. Cùng với đó, việc Việt Nam chưa kiểm soát được việc tiêu dùng bằng tiền mặt đã gây ra một số khó khăn trong thực tiễn khi phải chứng minh nguồn gốc của tài sản tham nhũng. Ngoài ra, Bộ luật Tố tụng Hình sự còn thiếu những giải pháp cho phép truy tìm tài sản tham nhũng, nhất là tài sản ở người thứ 3; không coi tài sản do phạm tội mà có, thiệt hại (trực tiếp và gián tiếp) là đối tượng bắt buộc chứng minh để làm căn cứ cho việc thu hồi tài sản, áp dụng các biện pháp tư pháp hiệu quả…

Không chỉ chưa quy định hoặc thiếu giải pháp, mà giữa các luật liên quan còn không có sự thống nhất. Chẳng hạn, Bộ luật Dân sự 2015 quy định việc kiện dân sự để đòi lại tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại do tham nhũng… nhưng Bộ luật Tố tụng Dân sự chỉ quy định cơ quan, tổ chức là chủ sở hữu hoặc quản lý hợp pháp tài sản mới có thẩm quyền khiếu kiện. Cho đến nay, vấn đề này cũng chưa được cơ quan có chức năng hướng dẫn cụ thể. Trong khi đó, một số quy định về thu hồi tài sản trong Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng và theo các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền vẫn chưa được nội luật hóa, hoặc chưa áp dụng như chưa có quy định về thu hồi tài sản tham nhũng không qua kết án, hoặc Luật Tương trợ tư pháp chưa có các quy định cụ thể về phát hiện, thu hồi, chuyển giao tài sản tham nhũng hay chia sẻ thông tin với cơ quan nước ngoài liên quan đến tài sản tham nhũng...

Ngoài các đề xuất như nghiên cứu việc hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp; quy định rõ hơn các biện pháp tạm thời như phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ tài sản nhằm ngăn chặn việc mua bán, chuyển nhượng, đổi chác, tiêu hủy tài sản thuộc diện bị tịch thu… thì một giải pháp khác có tính đột phá cũng được các chuyên gia pháp lý đề xuất đó là việc thu hồi tài sản tham nhũng không phụ thuộc vào kết án. Thực tế, thì đây là một cơ chế thu hồi tài sản thông qua hợp tác quốc tế, được sử dụng trong trường hợp các quốc gia là thành viên của Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng (Việt Nam đã phê chuẩn từ năm 2009) và giữa các quốc gia có hiệp định tương trợ tư pháp. Theo đó, phương thức này cho phép các cơ quan có thẩm quyền nước thành viên công ước phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản khi có yêu cầu của nhà nước Việt Nam trong trường hợp có đủ căn cứ đồng thời tịch thu không cần kết án hình sự.

Phạm Hải
Quay trở lại đầu trang