Bạn đọc viết

Miễn kiểm dịch cho hàng mẫu

08:49 | 04/08/2017
Hiện nay, nhiều nguồn hàng chế biến từ các loài hải sản trên thế giới đang có xu hướng được các nhà kinh doanh thủy sản chuyển đến cho các doanh nghiệp (DN) Việt Nam. Theo thông lệ quốc tế, các DN sẽ gửi hàng mẫu để DN Việt Nam chế biến mẫu trước khi ký kết hợp đồng. Như vậy, việc các DN thường xuyên phải nhập khẩu các mặt hàng mẫu (khối lượng nhỏ) về Việt Nam để chế biến sản phẩm và gửi xuất khẩu lại là thông thường và phổ biến. Tuy nhiên, đây là điểm nghẽn đối với DN thủy sản Việt Nam vì những quy định của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT về kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 của Thông tư, khi nộp hồ sơ khai báo kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm thủy sản, đối với các lô hàng mẫu, DN phải nộp cho cơ quan thú y cửa khẩu bản sao hoặc bản gốc giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu (Health Certificate - H/C) của lô hàng đó. Tuy nhiên, trong thực tế, với khối lượng rất nhỏ (khoảng 20 - 30kg, tương đương 1 - 2 thùng hàng) và thông lệ quốc tế ở nhiều trường hợp sẽ không có hoặc rất khó để có H/C, dẫn đến DN Việt Nam không đáp ứng quy định tại Thông tư. Nếu không đáp ứng đầy đủ các quy định tại Khoản 3, Điều 4 thì cơ quan thú y cửa khẩu không đồng ý hoàn tất thủ tục kiểm dịch cho lô hàng đó và không được phép thông quan. Hệ quả là, các DN không có được hàng mẫu để sản xuất thử và ký hợp đồng với khách hàng và cơ hội kinh doanh cũng theo đó bị tuột mất. 

Trong khi đó, nhiều văn bản pháp lý khác đang tạo điều kiện thông thoáng cho các sản phẩm nhập khẩu với khối lượng ít, mục đích làm hàng mẫu hay làm hàng trưng bày hội chợ, triển lãm. Chẳng hạn, Khoản 2, Điều 14 của Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm 2012 đã cho phép miễn “kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm” đối với “thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu; thực phẩm là mẫu trưng bày hội trợ, triển lãm” hay Khoản 1, Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng cho phép miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm hoặc để phục vụ thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho DN, trong khi chờ bổ sung, sửa đổi Thông tư số 26/2016 theo đúng tinh thần của Nghị quyết 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nên cho phép hàng mẫu, số lượng nhỏ (dưới 50kg) với mục đích nhập khẩu làm mẫu phục vụ thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm hay làm mẫu trưng bày tại hội chợ được miễn kiểm tra và không cần giấy H/C do cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu cấp. Về lâu dài, cần sửa đổi Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT theo hướng quản lý rủi ro, trong đó cho phép hàng mẫu, số lượng nhỏ (dưới 50kg) với mục đích nhập khẩu làm mẫu phục vụ thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm hay làm mẫu trưng bày tại hội chợ triển lãm được miễn kiểm tra và không cần giấy H/C do cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu cấp.

Phạm Hải
Quay trở lại đầu trang