Bạn đọc viết

Dài cổ chờ hướng dẫn

08:38 | 22/06/2017
Từ năm 2015 việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã đã được đặt ra. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa ban hành được, khiến hàng trăm hợp tác xã đăng ký chuyển sang loại hình tổ chức khác… phải chờ văn bản hướng dẫn.

Theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, việc tiến hành rà soát hoạt động của hợp tác xã (HTX) đã được thực hiện tại các địa phương trong cả nước. Theo đó, các HTX tự đối chiếu, so sánh, đánh giá lại tình hình, nếu đã hoạt động theo đúng Luật như các thành viên góp vốn điều lệ, điều lệ HTX cơ bản phù hợp, nội dung hoạt động dịch vụ của HTX chủ yếu phục vụ các thành viên, bộ máy quản lý HTX cơ bản đáp ứng theo quy định… thì chỉ cần chuyển đổi lại cho phù hợp tên gọi của Luật. Những HTX có nội dung chưa phù hợp, có thể tổ chức lại hoạt động trước ngày 1.7.2016 để phù hợp với quy định của Luật. Đối với các HTX không vận động được thành viên góp vốn, không tổ chức được hoạt động đáp ứng theo phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ của HTX đã được Đại hội thành viên thông qua và các hoạt động dịch vụ của HTX chỉ chủ yếu cung cấp cho bên ngoài thành viên HTX mà không thể điều chỉnh lại được theo Luật… sẽ phải tiến hành giải thể hoặc chuyển sang loại hình doanh nghiệp khác. Như vậy, thời hạn 36 tháng để các HTX hoàn tất việc chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 đang bước vào giai đoạn nước rút. Bởi, sau ngày 1.7.2016, những HTX chưa kịp chuyển đổi sẽ trở thành bất hợp pháp.

Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa ban hành được văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Đơn cử ở Đồng Nai, kết quả rà soát đến ngày 1.7.2016 cho thấy, toàn tỉnh có 253 HTX và 34 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và 13 HTX đăng ký chuyển sang loại hình tổ chức khác. Như vậy, tỉnh này có 13 HTX đang chờ văn bản hướng dẫn. Điều đáng quan tâm là các HTX này đang thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế, nhất là các hợp đồng xuất khẩu hoặc đối tác nước ngoài sẽ gặp nhiều khó khăn do loại hình hoạt động không phù hợp với quy định (Luật Hợp tác xã quy định, nếu sau 1.7.2016 mà chưa chuyển đổi là hoạt động bất hợp pháp). Nếu căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật, khi tòa án giải quyết tranh chấp, các loại hợp đồng trên đều bị tuyên vô hiệu. Và khi đó, thì lỗi của chủ thể nào, chủ thể đó phải bồi thường.

Được biết, trong một cuộc họp gần đây về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp,  khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, xin ý kiến các bộ và cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ để ban hành trong quý I.2017. Tuy nhiên, đến thời điểm này văn bản vẫn ở trạng thái dự thảo. Đây có lẽ là một trong những văn bản có thời gian chuẩn bị dài nhất (gần 2 năm), nhưng xem ra, việc chuyển đổi mô hình HTX vẫn còn tiếp tục phải chờ.

Đình Khoa
Quay trở lại đầu trang