Giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhiều kiến nghị sau giám sát, sau phản biện xã hội của Mặt trận có chất lượng tốt được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi. Quan trọng hơn, việc thực hiện đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, giúp cơ quan có thẩm quyền hoạch định, thực thi có hiệu quả hơn các chính sách, pháp luật cũng như trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
BẠN ĐỌC VIẾT
Vì sao doanh nghiệp chưa mặn mà?
Khoản 2, Điều 80, Luật Đấu giá tài sản quy định, trong thời gian 2 năm kể từ ngày Luật có hiệu lực (1.7.2017), các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản thành lập trước đây theo Luật Doanh nghiệp phải chuyển đổi sang mô hình DN đấu giá tài sản thành lập theo Luật Đấu giá tài sản. Với quy định này, các DN không được giữ lại mã số DN do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, cũng như phải thay đổi mã số thuế do cơ quan thuế cấp. Thời gian không còn nhiều, nhưng vì sao DN vẫn chần chừ, e ngại không chuyển đổi?
CHUYÊN ĐỀ
Không có triết lý, không thể phát triển
Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Minh Hạc từng viết cuốn sách “Triết lý giáo dục thế giới và Việt Nam”, xuất bản lần đầu năm 2011 và tái bản năm 2013. Theo ông, mặc dù đến thời điểm này, chưa có một văn kiện nào của Đảng hay chính sách nào của Chính phủ dùng cụm từ “triết lý giáo dục”, song thực tế, triết lý này đã có và luôn là sợi chỉ xuyên suốt trong quá trình phát triển của nền giáo dục nước nhà.
 
 
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
BẢO HIỂM TIỂN GỬI
VIỆT NAM
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang