Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:
Chiều 18.4, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 33, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
BẠN ĐỌC VIẾT
Căn cứ giám sát môi trường nước thải
Tính khả thi của đề xuất các cơ sở chăn nuôi có quy mô nước thải dưới 5m3/ngày phải thực hiện giám sát chất lượng nước thải, tức là phải thực hiện việc lấy mẫu và xét nghiệm là vấn đề được nhiều người quan tâm xung quanh tại dự thảo Thông tư sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (dự thảo).
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
BẢO HIỂM TIỂN GỬI
VIỆT NAM
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang