Cập nhật 22:30 | 18/06/2018 (GMT+7)
.
CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam

10:06 | 11/01/2012
Chiều 10/1, tại Hà Nội diễn ra hội thảo “Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam” do Diễn đàn Xã hội Dân sự Hợp tác Phòng chống AIDS (VCSPA) với sự bảo trợ của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng tổ chức.

Tại hội thảo, đại diện của Cục Phòng chống AIDS Việt Nam đã trình bày dự thảo Chiến lược Quốc gia Phòng chống HIV/AIDS 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030. Dự thảo khẳng định rõ, Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức tôn giáo, các tổ chức xã hội, từ thiện, tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức tư nhân, doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức cộng đồng, mạng lưới người nhiễm HIV tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường sự tham gia của các nhóm dễ bị lây nhiễm HIV và các tổ chức xã hội trong vận động, hoạch định chính sách và xây dựng kế hoạch cũng như giám sát, đánh giá chính sách và các hoạt động của chương trình. Đồng thời, dự thảo cũng xác định vai trò của các tổ chức xã hội và sự kết nối giữa các cơ sở y tế với cộng đồng trong đó có các cơ sở tôn giáo, từ thiện, mạng lưới người nhiễm trong các can thiệp cụ thể, bảo đảm thực hiện các gói dịch vụ dự phòng, điều trị, chăm sóc toàn diện.

Theo báo cáo Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNGASS), năm 2010 của Chính phủ trình lên Liên Hợp Quốc, các tổ chức xã hội tại Việt Nam đã cung cấp 51-75% dịch vụ chăm sóc tại nhà cho người nhiễm HIV, 25-50% dịch vụ chăm sóc cho trẻ mồ côi và bị ảnh hưởng bởi HIV, 25-50% dịch vụ dự phòng cho nam quan hệ tình dục đồng giới và thanh niên. Các nhóm, mạng lưới tự lực cũng đóng góp phần đáng kể vào nỗ lực chung của quốc gia. Đáng chú ý, mạng lưới Vì Ngày mai tươi sáng, với các nhóm tự lực ở 16 tỉnh thành, đã chăm sóc liên tục và toàn diện cho hơn 4500 người nhiễm và 2000 trẻ OVC. Cùng với đó, liên minh Câu lạc bộ Về nhà liên tục hỗ trợ gần 800 người có nguy cơ nhiễm HIV tiếp cận các dịch vụ dự phòng. Từ năm 2011, dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS do Liên hiệp các hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức thực hiện ở 10 tỉnh, thành phố, với sự tham gia thực hiện của 5 tổ chức phi chính phủ trong nước và trên 30 nhóm tự lực của người có HIV và những người có nguy cơ nhiễm HIV cao đã và đang đạt được những kết quả nhất định.

Đại diện Bộ Y tế đã lắng nghe và tiếp thu các khuyến nghị về vai trò, trách nhiệm của các tổ chức xã hội như các tổ chức phi chính phủ trong nước, các nhóm tự lực, tổ chức cộng đồng trong việc thực hiện Chiến lược Quốc gia Phòng chống HIV/AIDS, trên cơ sở các chính sách hiện hành. Hội thảo cũng xác định một số yếu tố chủ chốt ảnh hưởng đến sự tham gia của các tổ chức này trong phòng chống HIV/AIDS; đồng thời khẳng định, thời gian tới, khi nguồn lực tài trợ của các tổ chức quốc tế cho công cuộc phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam giảm dần, vai trò và trách nhiệm của các tổ chức xã hội dân sự cần phải được đẩy mạnh hơn nữa, phối hợp và khuyến nghị với các cơ quan nhà nước trong công cuộc phòng chống căn bệnh thế kỷ tại Việt Nam.

Tự Cường
Xem tin theo ngày:
 
Quay trở lại đầu trang