Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 07:35 | 16/07/2019 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Sớm đầu tư lưới điện khu vực khó khăn

08:15 | 30/01/2019
Những năm qua, nhiều xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm và Thạch An của tỉnh Cao Bằng vẫn phải sống trong cảnh tăm tối vì thiếu ánh điện. Không có điện, hoạt động sản xuất và sinh hoạt hằng ngày của người dân gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, cử tri ở các khu vực này kiến nghị với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương sớm có giải pháp đầu tư lưới điện quốc gia để giải quyết nhu cầu thực tế, thúc đẩy sự phát triển của các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng.

Trả lời kiến nghị cử tri tại Văn bản số 3670/BC-UBND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Trung Thảo cho biết, ngày 21.5.2014, UBND tỉnh Cao Bằng đã có Quyết định số 654/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Cao bằng, giai đoạn 1 với tổng số vốn đầu tư 376,160 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương và ODA là 319,736 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách địa phương là 56,424 tỷ đồng. Quy mô của Dự án xây mới lưới điện cấp cho 211 thôn, bản với số hộ dân được cấp điện là 7.474 hộ. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, vốn ngân sách trung ương và ODA cấp cho tỉnh để thực hiện Dự án mới được 65 tỷ đồng. Theo đó, địa phương đã đầu tư cấp điện cho 29 thôn, bản và sẽ đầu tư hoàn thành đường điện cấp cho 20 xóm trong năm 2018 - 2019. Như vậy, mới đạt được 23,2% kế hoạch (49/211 xóm).

Do không có nguồn vốn ODA để bố trí cho Dự án, theo chỉ đạo của Trung ương, ngày 12.10.2017, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định điều chỉnh Quyết định số 654, đổi tên dự án là “Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Cao Bằng sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2013 - 2020”, với phạm vi cấp điện cho 57 thôn/bản thuộc 12 xã của 5 huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Phục Hòa.

Theo đó, đối với các xóm biên giới, như: Lũng Chàm, Lũng Quẩy, Hò Lù, Lũng Khuyết, Nà Uy, Nà Luông thuộc xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc thực hiện cấp điện từ nguồn điện năng lượng tái tạo, từ nguồn vốn ODA do EU tài trợ. Hiện nay, Dự án cấp điện nông thôn từ nguồn điện năng lượng tái tạo giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Cao Bằng sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt chủ trương đầu tư với quy mô cấp điện cho 1.351 hộ thuộc 9 xã của 3 huyện, gồm: Thông Nông, Bảo Lạc và Bảo Lâm với tổng kinh phí 58, 824 tỷ đồng. Dự án đang trong quá trình thiết kế - kỹ thuật thi công, khi có nguồn vốn bố trí cho dự án UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện.

Đối với 4 xóm, gồm: Khuổi Áng, Nặm Cáp, Boóc Lương, Khau Siểm của xã Minh Khai và 6 xóm: Khuổi Kiềng, Pò Làng, Nặm Dạng, Nà Dàn, Nà Pùng, Lũng Phải của xã Quang Trọng, huyện Thạch An. Do nguồn vốn được cấp để đầu tư phát triển lưới điện chưa đủ nên một số công trình điện được đầu tư phải nằm trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020, khi được bố trí vốn sẽ triển khai thực hiện theo lộ trình. Đối với các công trình điện chưa có trong danh mục đầu tư công trung hạn, để triển khai thực hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện xem xét đầu tư kéo điện cho các xóm chưa có điện bằng các nguồn vốn từ Chương trình 30a, 135, Chương trình xây dựng NTM, các chương trình mục tiêu của Chính phủ, các bộ, ngành được triển khai trên địa bàn. Từ các nguồn vốn này, UBND các huyện có thể ưu tiên bố trí đầu tư xây dựng đường điện cho các hộ chưa có điện như kiến nghị của cử tri.

ĐÀO CẢNH
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang