Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 08:34 | 20/08/2019 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ

08:43 | 06/11/2018
Theo báo cáo tại phiên họp giải trình của Thường trực HĐND huyện Đồng Văn, Hà Giang mới đây về kết quả triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc nguồn vốn Chương trình 30a và Chương trình 135 trên địa bàn huyện: Trong năm 2017 và 8 tháng năm 2018, việc triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc nguồn vốn 30a, 135 trên địa bàn huyện Đồng Văn đã thực hiện đạt được rất nhiều kết quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Những năm đầu thực hiện, nhiều xã còn ý kiến về việc không hỗ trợ giống ngô mới nên sản lượng lương thực không đạt, ảnh hưởng đến nhiều chỉ tiêu về phát triển KT - XH. Nhưng đến nay, từ người dân cho đến cán bộ, công chức đã đồng thuận cao với việc không hỗ trợ giống ngô mới mà chuyển sang hỗ trợ các nội dung khác là đúng đắn, có tác dụng khuyến khích người dân phát triển kinh tế. Nguồn vốn chủ yếu được phân cấp cho các xã, thị trấn thực hiện; việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, người dân đều được nhận đúng nội dung, định mức hỗ trợ theo quy định. Hầu hết các nội dung hỗ trợ đều đem lại hiệu quả cao, như hỗ trợ bò, dê, lợn sinh sản, phát triển vùng gà đen... theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Văn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về “3 cây 4 con”.

Tuy nhiên, qua giám sát, theo dõi của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện và một số cơ quan liên quan cho thấy, một số xã, thị trấn mới chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tiền cho người dân theo định mức, theo đối tượng, sau đó nghiệm thu con giống; hoặc bàn giao con giống cho đối tượng đã được phê duyệt... Công tác kiểm tra, giám sát việc đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, tại thời điểm Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đến giám sát, một số hộ gia đình được nhận chính sách hỗ trợ nhưng không còn gia súc, gia cầm; hoặc việc chăm sóc không bảo đảm dẫn đến bị chết hoặc chuyển mục đích từ chăn nuôi để sinh sản sang vỗ béo để bán, hoặc giết thịt...

Trước trực trạng này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Nguyễn Văn Chinh đã yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn cần tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi; chủ động rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất thuộc nguồn vốn 30a, 135 trong thời gian qua. Hướng dẫn các hộ gia đình mua gia súc, gia cầm bảo đảm chăn nuôi đúng mục đích, đúng đối tượng để từng bước hướng tới chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Đồng thời, xem xét ưu tiên hỗ trợ theo nhóm hộ gia đình để các hộ gia đình có thể trao đổi, học tập kinh nghiệm, tạo sức lan tỏa trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương; góp phần phát huy hiệu quả của chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn vốn thuộc Chương trình 30a, 135 trên địa bàn.

PHƯƠNG LAN
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang