Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 07:35 | 16/07/2019 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn

09:04 | 07/08/2018
Tình trạng rác thải sinh hoạt bị đổ bừa bãi ở ven sông, ven các trục đường chính dẫn đến hình thành các điểm tập kết, chôn lấp rác thải tự phát, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân và làm mất mỹ quan đô thị đã diễn ra nhiều năm trên địa bàn các huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Bình. Theo phản ánh của cử tri các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa…, khu vực vùng sâu, vùng xa đến nay chưa có các dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nên ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, gây bức xúc trong nhân dân.

Hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn chấn chỉnh, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh phân cấp cho UBND các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt nhưng hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân do ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn thấp; chính quyền cơ sở còn thụ động trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa bàn. Bên cạnh đó, ngân sách cho việc quản lý chất thải rắn ở khu vực công ích còn hạn chế. Mặt khác, thu hút nguồn lực xã hội hóa trong hoạt động này còn quá khiêm tốn.

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Hữu Thiện khẳng định, Sở sẽ chỉ đạo các Ban quản lý công trình công cộng, công ty, hợp tác xã, tổ đội vệ sinh môi trường trên địa bàn tăng cường tần suất thu gom, vận chuyển xử lý rác thải, không để tình trạng ứ đọng gây ô nhiễm môi trường đặc biệt vào các dịp lễ, Tết; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định của địa phương về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; chú trọng đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát hoạt động vệ sinh môi trường của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn. Bên cạnh đẩy mạnh công tác thu gom, vận chuyển rác thải, việc kiểm tra, xử phạt nghiêm các đơn vị vi phạm về công tác môi trường sẽ được tăng cường.

Ông Thiện cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phân bổ ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường từ cấp tỉnh đến cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế phát sinh ở từng địa phương; ban hành quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn để khuyến khích các thành phần tham gia. Đồng thời, UBND tỉnh cần chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu ban hành quy chế, chính sách ưu đãi của tỉnh đối với các dự án đầu tư về lĩnh vực môi trường, tạo động lực đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động về môi trường.

Thực tế, xử lý rác (trong đó có rác thải nông thôn) đang là vấn đề phức tạp đã được đưa ra kiến nghị nhiều lần tại các cuộc tiếp xúc cử tri, các kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Bình nhưng đến nay chưa được giải quyết triệt để. Cử tri trên địa bàn mong muốn, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương có giải pháp quyết liệt hơn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, nhất là ở khu vực nông thôn.

Trần Tâm
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang