Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 22:42 | 21/02/2019 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Thêm “đất sống”cho cây sâm Ngọc Linh

08:43 | 27/06/2018
Trước và sau Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XI, cử tri các xã: Măng Ri, Tê Xăng và Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị UBND tỉnh sớm có cơ chế đặc thù hỗ trợ giống sâm Ngọc Linh (sâm Ngọc Linh ở Kon Tum) để phát triển, nhân rộng và bảo vệ nguồn giống.

Trả lời nội dung này, đại diện UBND tỉnh cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 2.3.2018 về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, UBND tỉnh đang hoàn thiện Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trình HĐND tỉnh thông qua để làm cơ sở triển khai thực hiện; trong đó có một số chính sách về hỗ trợ, đầu tư và phát triển sâm Ngọc Linh. Ngoài ra, UBND tỉnh đã có Thông báo số 116/TB-UBND ngày 24.5.2017 chỉ đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô và Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum xây dựng 2 vườn ươm giống sâm Ngọc Linh cung cấp giống bảo đảm chất lượng, đồng thời công khai đầy đủ thông tin và giá bán cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia nuôi trồng và phát triển sâm Ngọc Linh; tổ chức liên kết với hộ gia đình, cộng đồng dân cư để phát triển sâm Ngọc Linh và quản lý nghiêm ngặt ngay từ khâu giống đến tiêu thụ.

Tuy nhiên, hiện nay Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô và Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum đang tập trung xây dựng vườn ươm, chưa có cây giống cung ứng ra thị trường để hỗ trợ cho nhân dân.

Cũng liên quan đến việc phát triển cây dược liệu quý này, cử tri các xã: Măng Ri, Tê Xăng và Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị: UBND tỉnh Kon Tum sớm triển khai việc giao khoán quản lý, bảo vệ rừng lâu dài, ổn định cho hộ gia đình, cộng đồng thôn để người dân yên tâm phát triển cây dược liệu dưới tán rừng. Đặc biệt là cây sâm Ngọc Linh, vì đây là loại cây có thời gian sinh trưởng và khai thác dài.

Giải đáp băn khoăn của cử tri, UBND tỉnh cho biết: Theo Quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025, tổng diện tích quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh là 31.742,8ha (cả vùng lõi và vùng đệm). Trong đó, huyện Tu Mơ Rông là 19.283,7ha, nằm trong lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô và Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông. Các đơn vị đã khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư với tổng diện tích 14.786,1ha rừng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô đã khoán bảo vệ rừng 5.719,12ha cho 21 cộng đồng thôn; Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông đã khoán 9.066,9ha cho 35 nhóm hộ.

Theo quy định tại Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày 3.3.2006 của Chính phủ, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được nhận khoán rừng để thực hiện các công việc về bảo vệ rừng, gây trồng rừng, chăm sóc và làm giàu rừng. Mặt khác, theo Khoản 2, 3, Điều 53, Nghị định 23 quy định: Rừng tự nhiên là rừng phòng hộ, sản xuất được phép trồng xen cây nông nghiệp, cây dược liệu và sản xuất ngư nghiệp trên đất rừng, nhưng không được làm ảnh hưởng đến khả năng phòng hộ của rừng. Do đó, người nhận khoán hoàn toàn có thể trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng và được hưởng thành quả lao động của mình.

UBND tỉnh thông tin thêm: Từ trước đến nay, các hộ gia đình, cộng đồng nhận khoán đều được phép thu hái lâm sản phụ dưới tán rừng (trừ các loài nguy cấp, quý hiếm), trồng sâm và các loại cây dược liệu khác dưới tán rừng; một số người nhận khoán đã và đang trồng sâm và một số dược liệu khác ổn định ở dưới tán rừng. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô luôn khuyến khích người dân thực hiện công tác này (phát triển sâm có sự tham gia tích cực của cộng đồng trên địa bàn). Bên cạnh đó, người nhận khoán phải thực hiện theo đúng các nội dung đã ghi trong Hợp đồng khoán quản lý, bảo vệ rừng đã ký; nếu hộ nào không làm tốt sẽ bị đình chỉ, chấm dứt Hợp đồng giao khoán và giao lại cho cộng đồng.

BẠCH YẾN
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang