Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 08:14 | 16/02/2019 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Thay thế nội dung hỗ trợ không hiệu quả

08:34 | 19/06/2018

Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, tỉnh Hà Giang được đầu tư Đề án phát triển KT - XH vùng dân tộc Cờ Lao giai đoạn 2011 - 2020. Theo báo cáo của ngành chức năng, trên cơ sở nguồn vốn trung ương phân bổ hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc và các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng định mức. Qua đó, góp phần giải quyết những khó khăn cho đồng bào Cờ Lao; đời sống vật chất, tinh thần của người Cờ Lao được cải thiện rõ rệt. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư hoàn thiện như đường giao thông, hệ thống cấp điện lưới quốc gia; nhà văn hóa, lớp học thôn bản; công trình cấp nước sinh hoạt... tạo điều kiện cho đồng bào Cờ Lao giao lưu, hội nhập với bên ngoài, phát huy nội lực để phát triển KT - XH, xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo trong dân tộc Cờ Lao giảm từ 73,9% năm 2010 (theo chuẩn nghèo cũ) xuống còn 52,2% năm 2017 (theo chuẩn nghèo mới).

Tuy nhiên, kết quả giám sát mới đây của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc Cờ Lao giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã chỉ ra một số tồn tại như: Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (nhà văn hóa thôn, công trình cấp điện) và hỗ trợ trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa một số nơi không đồng bộ. Có trang thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhưng không có nhà văn hóa thôn, không có điện lưới quốc gia. Một số công trình nhà văn hóa đã được đầu tư nhưng hiện bị hư hỏng, xuống cấp chưa được thôn, xã quan tâm duy tu sửa chữa thường xuyên. Thiết bị thu thanh (Đài FM) trang cấp cho các hộ gia đình đa số đã bị hư hỏng. Vệ sinh môi trường trong đời sống sinh hoạt của một số hộ gia đình chưa bảo đảm; chuồng trại gia súc để gần nhà; công trình vệ sinh hộ gia đình bị hư hỏng. Tủ thuốc thôn bản chưa phát huy hiệu quả.

Trong xây dựng kết cấu hạ tầng, hiện nay có 2 công trình giao thông thi công chậm tiến độ so với quyết định phê duyệt đầu tư. Bên cạnh đó, do nguồn vốn không bảo đảm nên hiện mới quyết toán những công trình đã hoàn thành được 40.830,8/40.880,8 triệu đồng so với khối lượng hoàn thành...

Thực tế này đặt ra yêu cầu với Ban Dân tộc tỉnh: Cần rà soát toàn bộ nội dung Đề án đã triển khai, nhất là những nội dung hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình và thôn, bản bằng nguồn vốn sự nghiệp. Qua đó, đánh giá hiệu quả của Đề án, tham mưu cho tỉnh và Ủy ban Dân tộc loại trừ, thay thế những nội dung hỗ trợ không hiệu quả. Trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và hỗ trợ trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, cần bảo đảm sự đồng bộ và chú trọng công tác duy tu, sửa chữa để phát huy hiệu quả các công trình đầu tư.

Kết quả giám sát cũng đặt ra yêu cầu ngành chức năng cần đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành 2 tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn Tả Chải, xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì và 2 thôn Quả Lủng, Cá Ha, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn; đơn vị thi công tuyến đường đi thôn Tả Chải, xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì sớm khôi phục tuyến kênh mương bị hư hỏng do mở đường để bảo đảm cho việc sản xuất của người dân.

VIỆT LONG
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang