Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 20:50 | 26/03/2019 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Sớm hỗ trợ thiệt hại do thi công công trình AÐ-05

07:25 | 02/06/2018

Theo báo cáo tổng hợp, trả lời của UBND tỉnh Điện Biên mới đây về một số kiến nghị của tri trước và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh cần tiếp tục giải quyết, đối với đề nghị của Bộ CHQS tỉnh (Công văn số 1396/TTr-BCH ngày 30.6.2017) về việc cấp kinh phí khắc phục thiệt hại do thi công công trình AÐ-05, để giải quyết dứt điểm ý kiến kiến nghị của cử tri xã Mường Phăng, huyện Ðiện Biên trong năm 2018. Nội dung trả lời như sau: Theo biên bản làm việc của 2 đoàn công tác kiểm tra hiện trường và Công văn số 658/BCH-BQLDA ngày 24.3.2017 của Bộ CHQS tỉnh, nguyên nhân thiệt hại chủ yếu do thiên tai. Trong đó, một phần đất trôi vào ruộng của người dân là từ khu vực thi công công trình AÐ-05. Thời điểm xảy ra thiệt hại năm 2014 nhưng thời điểm ghi nhận, xác định thiệt hại lại là năm 2017. Đến thời điểm này, hiện trường thiệt hại không còn nguyên vẹn, phạm vi diện tích thiệt hại được ghi nhận, xác định là theo báo cáo của đại diện xã và các trưởng bản. Tại thời điểm kiểm tra, diện tích thiệt hại đã được khắc phục, sản xuất bình thường là 25.069,5m2; diện tích không khắc phục được là 2.485m2.

Như vậy, theo đại diện UBND tỉnh nguyên nhân cơ bản gây nên thiệt hại do yếu tố thiên tai, tuy nhiên chính quyền cơ sở và các bên liên quan không thực hiện các bước, thủ tục cần thiết để cấp có thẩm quyền thực hiện công bố thiên tai, tiến hành hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 142/2009/QÐ-TTg ngày 31.12.2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28.6.2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22.11.2010 và Thông tư số 33/2013/TT-BTC ngày 21.3.2013 của Bộ Tài chính. Hiện trường xảy ra thiệt hại sau 3 năm mới được ghi nhận, xác định là không bảo đảm cơ sở pháp lý. Do đó, việc hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai trong trường hợp này không có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện tại thời điểm hiện tại.

Bên cạnh yếu tố chủ yếu do thiên tai gây nên, đại diện UBND tỉnh cũng khẳng định: Có một phần đất trôi vào ruộng của người dân có nguyên nhân từ việc thi công công trình AÐ-05. Về yếu tố này, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư (Bộ CHQS tỉnh) phối hợp với các bên liên quan rà soát phương án thiết kế, giải pháp, công tác thi công của các hạng mục công trình trong phạm vi có khả năng tác động gây ảnh hưởng; xem xét việc bảo đảm tuân thủ quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, trình tự thực hiện từ bước thiết kế đến đề xuất giải pháp thi công, thi công, giám sát thi công... qua đó xác định rõ trách nhiệm của đơn vị liên quan (nếu có). Trường hợp nguyên nhân chủ quan đến từ các khâu thiết kế, giải pháp thi công và thi công thì đơn vị liên quan đến các khâu đó phải chịu trách nhiệm hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Trong trường hợp thực hiện hỗ trợ thiệt hại, trước hết cần xem xét giải quyết đối với phần diện tích đất lúa bị thiệt hại không có khả năng khắc phục; các phần diện tích đất lúa khác yêu cầu thực hiện rà soát để bảo đảm cơ sở, căn cứ hỗ trợ đúng đối tượng, khối lượng.

Như vậy, mặc dù nguyên nhân cơ bản gây nên thiệt hại được xác định do yếu tố thiên tai nhưng việc người dân không nhận được hỗ trợ trong trường hợp này do chính quyền cơ sở và các bên liên quan không thực hiện các bước, thủ tục cần thiết. Bên cạnh đó, một phần đất trôi vào ruộng của người dân được xác định là từ khu vực thi công công trình AÐ-05. Vì vậy, cần sớm xác định rõ trách nhiệm của đơn vị liên quan để hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân.

NGUYÊN BÌNH
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang