Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 00:41 | 25/05/2019 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Linh hoạt thực hiện mô hình trường học mới ở vùng cao

07:19 | 26/05/2018

Một kết quả quan trọng trong thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai qua đợt giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh gần đây là chất lượng, hiệu quả giáo dục tiếp tục có chuyển biến rõ nét. Thực tế, đã có nhiều mô hình và giải pháp đặc thù nâng cao chất lượng giáo dục; phổ cập giáo dục được duy trì vững chắc ở các xã, phường, thị trấn. Hệ thống trường phổ thông DTNT, phổ thông DTBT được củng cố, phát triển trở thành nòng cốt của giáo dục dân tộc, giáo dục vùng cao. Việc giáo dục kỹ năng sống chuyển sang tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn trường học với thực tiễn. Nhiều mô hình dạy học được xây dựng và thực hiện như trường học “Nông trường, nông trại”; trường học “Du lịch sinh thái”; trường học “Đa văn hóa”.

Đặc biệt, mô hình “Trường nội trú, bán trú” đã phát huy ưu thế, đạt được kết quả bước đầu có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Việc triển khai, thực hiện mô hình trường học mới đã đi vào chiều sâu, linh hoạt, tập trung nâng cao chất lượng dạy học; bồi dưỡng phương pháp tổ chức dạy học, lấy học sinh làm trung tâm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, bước đầu tạo thay đổi trong hoạt động giáo dục các trường tiểu học, THCS...

Tuy nhiên, đông đảo cử tri vẫn băn khoăn khi hầu hết các trường vùng cao chưa có phòng chức năng, phòng học bộ môn; cơ bản các trường phổ thông DTNT, DTBT thiếu hạng mục công trình phụ trợ, đặc biệt là nhà tắm và nhà vệ sinh, nhà ăn, bếp nấu; 36% phòng học chưa được kiên cố hóa; phòng học bộ môn, ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn mới đáp ứng được 20%... Đội ngũ giáo viên bất cập, còn cán bộ quản lý, giáo viên hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học chưa đồng bộ… dẫn đến chất lượng giáo dục vùng cao ở một số xã chuyển biến chậm. Bên cạnh đó, có thời điểm tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần thấp, khá nhiều học sinh bỏ học.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của nhà nước, về lâu dài, để xóa đói, giảm nghèo, phát triển KT - XH cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn vẫn phải thông qua công tác giáo dục, đào tạo. Trong đó, vấn đề đáng lưu tâm hiện nay là thực hiện đề án rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường lớp gắn với sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu tinh giản biên chế nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu về đội ngũ để nâng cao chất lượng cũng như đổi mới giáo dục. Các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành chuyên môn cần rà soát để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đặc biệt là trang thiết bị gắn với các mô hình dạy học bảo đảm đồng bộ, chất lượng và hiệu quả; khắc phục kịp thời việc thiếu nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà ăn đối với các trường phổ thông bán trú. Sớm có giải pháp khắc phục tình trạng học sinh THCS và THPT bỏ học.

Về nội dung, phương pháp giáo dục, cử tri mong muốn chú trọng đến chất lượng và hiệu quả; việc triển khai, thực hiện mô hình trường học mới ở vùng cao cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo, kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý. Định kỳ tổ chức đánh giá, tổng kết và nhân rộng các mô hình tổ chức hoạt động giáo dục hiệu quả…

BẠCH YẾN
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang