Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 08:57 | 23/03/2019 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Không nể nang, ngại va chạm

07:44 | 10/03/2018
Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Phú Yên thời gian gần đây là việc đề nghị thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế, tập trung tinh giản cán bộ, công chức không có năng lực công tác và tránh tình trạng nể nang “con ông, cháu cha”.

Trả lời, giải đáp kiến nghị của cử tri, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Theo đề án tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt, tổng số biên chế dự kiến tinh giản là 216 công chức, 1.921 biên chế sự nghiệp. Năm 2015, chưa cơ quan, đơn vị, địa phương nào đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết tinh giản biên chế cho các trường hợp cụ thể. Năm 2016, trên cơ sở đề nghị của đơn vị, địa phương, Phú Yên đã báo cáo, được Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thống nhất tinh giản biên chế 119 cán bộ, công chức, viên chức.

Năm 2017, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND, quy định số lượng tinh giản biên chế năm tối thiểu của tỉnh là 480 biên chế, trong đó biên chế công chức là 42, biên chế sự nghiệp là 438. Kế hoạch cũng quy định cụ thể số lượng tinh giản biên chế tối thiểu của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai, thực hiện. Trên cơ sở đề nghị của đơn vị, địa phương, tỉnh Phú Yên đã báo cáo, được Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thống nhất để tỉnh thực hiện tinh giản biên chế đối với 112 cán bộ, công chức, viên chức.

Năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND quy định số lượng tinh giản biên chế năm 2018 tối thiểu của tỉnh là 362 biên chế. Kế hoạch cũng quy định cụ thể số lượng tinh giản biên chế công chức và biên chế sự nghiệp tối thiểu của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong đợt I.2018, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xem xét, quyết định tinh giản biên chế đối với 47 cán bộ, công chức, viên chức. Sau khi thẩm định, Bộ Nội vụ đã thống nhất đồng ý cho tỉnh tinh giản biên chế đối với 47 cán bộ, công chức, viên chức. Hiện tại, Sở Nội vụ đã phối hợp Sở Tài chính và cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các bước tiếp theo để hoàn tất thủ tục tinh giản biên chế đối với 47 trường hợp trên; đồng thời, chuẩn bị thực hiện tinh giản biên chế đợt II.2018.

Trên cơ sở số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp đã được tinh giản năm 2015, 2016, 2017, kế hoạch tinh giản biên chế năm 2018; tỉnh Phú Yên đang triển khai xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế công chức, biên chế sự nghiệp của đơn vị trong 3 năm: 2019, 2020 và 2021. Bảo đảm tổng số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp tinh giản từ năm 2015 - 2021 đạt tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015; hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giảm tối thiểu 10% so với số giao năm 2015.

Cũng theo đại diện ngành chức năng, khi xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong cả giai đoạn và từng năm của tỉnh, kế hoạch đều nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện đúng quy định của Nhà nước về nội dung, đối tượng và tỷ lệ tinh giản biên chế. Hàng năm, cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế, không để xảy ra tình trạng nể nang, ngại va chạm.

QUỐC AN
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang