Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 08:57 | 23/03/2019 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Quyết liệt quản lý an toàn thực phẩm

08:15 | 03/03/2018

Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 18.017 cơ sở sản xuất nông nghiệp, trong đó số cơ sở quy mô vừa và lớn là 3.516, chiếm gần 20%; 14.501 cơ sở còn lại đều có quy mô nhỏ, do nông hộ sản xuất. Theo phân cấp, cấp tỉnh, huyện quản lý các cơ sở quy mô vừa và lớn, cấp xã quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. Trong đó, trọng tâm là việc ký cam kết sản xuất an toàn, vốn có ý nghĩa như cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở. Tuy nhiên, tính đến hết năm 2017, các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh mới ký cam kết sản xuất an toàn với 9.630 cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, chiếm 66,4%. Như vậy vẫn còn trên 33% với 4.871 cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ chưa được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn.

Không chỉ tỷ lệ ký cam kết sản xuất an toàn với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thấp mà công tác kiểm tra việc thực hiện cam kết của các cơ sở dường như chưa được địa phương thực hiện rốt ráo. Việc này xuất phát từ chế tài chưa đầy đủ, chưa có quy định cứng về sự cần thiết phải kiểm tra lại và tần suất kiểm tra lại. Bên cạnh đó, việc bố trí nhân lực, vật lực cho nhiệm vụ này của cấp xã còn hạn chế, nhiều nơi thiếu và yếu. Chính vì thế, không ít xã quản lý ATTP đối với các hộ sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo cách đối phó, làm cho có.

Mặc dù Quảng Ninh đã quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm vệ sinh ATTP, trong đó liên tiếp 2 năm 2016 và 2017 phát động Năm cao điểm bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng dấu ấn của cơ quan quản lý nhà nước khá mờ nhạt, đặc biệt là các đơn vị cấp huyện, xã. Năm 2017, ngoại trừ phường Phương Nam (TP Uông Bí) tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại cho quả vải chín sớm Phương Nam, chưa có huyện, xã nào có hoạt động cụ thể, độc lập trong xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh nông sản đạt chất lượng cao hay sản phẩm OCOP là nông sản. Đối với việc lấy mẫu giám sát ATTP, duy nhất huyện Hoành Bồ thực hiện 6 mẫu. 11 địa phương không hoàn thành kế hoạch kiểm tra cơ sở SXKD vật tư nông nghiệp. Đối với việc cấp giấy chứng nhận ATTP, duy chỉ có thị xã Quảng Yên đạt chỉ tiêu, Móng Cái, Cô Tô, Ba Chẽ chỉ đạt dưới 5% kế hoạch. Toàn tỉnh chỉ có 4 địa phương là Hạ Long, Quảng Yên, Tiên Yên và Đầm Hà thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở SXKD nông, lâm, thủy sản, song kết quả khiêm tốn, với 30 cơ sở, phát hiện sai phạm ở 10 cơ sở, xử lý vi phạm 4,4 triệu đồng.

Theo Giám đốc Sở NN - PTNT Nguyễn Hữu Giang, với đặc thù nền sản xuất nông nghiệp của tỉnh hiện nay, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ đang cung ứng đến 80% sản phẩm nông sản nghiệp trên thị trường. Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý cấp  huyện, xã sát thực tế sản xuất nhất, có vai trò quan trọng và quyết định hiệu quả công tác bảo đảm ATTP. Chính bởi vậy, một khi cấp huyện, xã chưa thực sự vào cuộc, chưa nêu cao trách nhiệm của mình thì công tác bảo đảm ATTP vẫn tồn tại hạn chế, thực phẩm không an toàn vẫn có đất sống, tác động tiêu cực, trực tiếp đến người tiêu dùng và nền kinh tế nông nghiệp của tỉnh.

Nguyễn Hà
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang