Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 08:57 | 23/03/2019 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Kiên quyết xử lý doanh nghiệp gây ô nhiễm

08:15 | 01/03/2018
Tại các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên, cử tri huyện Mỹ Hào đã nhiều lần đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các doanh nghiệp (DN) xả thải gây ô nhiễm hệ thống kênh Trần Thành Ngọ, sông Cầu Lường, sông Bần Vũ Xá; đồng thời, thường xuyên kiểm tra và có biện pháp xử lý kiên quyết, yêu cầu các DN gây ô nhiễm phải có trách nhiệm khắc phục.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Đặng Ngọc Quỳnh cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN - MT) đã thường xuyên giám sát, hướng dẫn các cơ sở phát sinh chất thải lớn thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Trong đó, Công ty TNHH Bao bì Thái Hà Hưng đã lắp đặt 8 camera giám sát trực tuyến 24/24 giờ các nguồn xả thải lớn vào sông Cầu Lường từ tháng 8.2017. Sở TN - MT cũng đã kiểm tra, đôn đốc 2 cơ sở phát sinh lượng nước thải lớn xả thải vào sông Cầu Lường cải tạo, nâng cấp công trình xử lý nước thải, đạt chất lượng cột A của Quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Đến nay, Công ty CP sản xuất và xuất nhập khẩu Phương Đông đã cơ bản hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp công trình xử lý nước thải, nâng công suất xử lý nước thải đạt 2.000m3/ngày đêm; Công ty TNHH In và sản xuất bao bì Thiên Hà đã hoàn thành công trình xử lý nước thải.

Sở TN - MT cũng đã tiếp tục giám sát 28 cơ sở phát sinh chất thải lớn chủ yếu xả thải vào sông Bần Vũ Xá, kênh Trần Thành Ngọ và sông Cầu Lường. Đối với các cơ sở có lưu lượng nước thải từ 500m3/ngày đêm trở lên, đã lấy mẫu giám sát 1 lần/tháng; với các cơ sở có lưu lượng nước thải từ 100 - 500m3/ngày đêm lấy mẫu giám sát 2 tháng 1 lần. Từ tháng 7 - 12.2017, đã phát hiện thêm 9/18 lượt cơ sở xả nước thải sau xử lý vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và đã yêu cầu các cơ sở giải trình, có biện pháp khắc phục; đồng thời đưa vào danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ đạo Sở TN - MT kiểm tra và có văn bản yêu cầu 8 DN xả nước thải ra sông Cầu Lường thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Trong đó, tập trung đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đối với 25 cơ sở; có văn bản hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở đầu tư xây dựng và vận hành công trình thu gom xử lý chất thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường, thực hiện các giải pháp khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường.

Năm 2017, Sở TN - MT đã phối hợp với các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát đối với những DN có lưu lượng xả thải lớn và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường để đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm 2018 nhằm kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Năm 2018, Sở TN - MT sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai Dự án Điều tra hiện trạng xả thải vào hệ thống sông Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp phòng ngừa ô nhiễm; Dự án Điều tra, lập danh mục các hồ, đầm có chức năng điều hòa nguồn nước, có giá trị về đa dạng sinh học, bảo tồn văn hóa, có tầm quan trọng với phát triển KT - XH và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, đề xuất các giải pháp bảo vệ, phục hồi và cải tạo.

BẢO TRÂM
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang