Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 17:07 | 16/01/2019 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Bố trí kinh phí đầu tư điện lưới cho thôn, bản

08:30 | 03/02/2018
Tiếp thu kiến nghị của Ban Dân tộc HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 4 về việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển KT - XH tại các thôn bản vùng dân tộc thiểu số chưa có điện lưới quốc gia và lộ trình đầu tư điện lưới cho các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản giải trình, làm rõ về từng nội dung.

Cụ thể, về kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính sớm cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh cho 3 thôn bản đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao: Đối với công trình cấp điện sinh hoạt thôn Cán Cấu II, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh bố trí 1 tỷ đồng (trong tổng mức đầu tư 2,7 tỷ đồng); UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục tham mưu bố trí tiếp trong thời gian tới. Đối với công trình cấp điện sinh hoạt tại thôn Sẻ Lử Thẩn, Sảng Nàng Cảng, xã Lử Thẩn, huyện Si Ma Cai, tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 17.7.2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020, đã phân bổ ngân sách địa phương cho các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển, trong đó cân đối bố trí vốn để thực hiện công trình cấp điện sinh hoạt này với tổng mức đầu tư 6,2 tỷ đồng. UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí trong thời gian tới.

Đối với kiến nghị chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với các cơ quan liên quan, hàng năm chủ động đăng ký vốn dự án, kế hoạch sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn ODA với Bộ Công thương để Bộ Công thương cân đối, trình Thủ tướng Chính phủ cấp vốn đầu tư các dự án điện cho tỉnh Lào Cai theo kế hoạch và chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, Tổng cục Năng lượng để triển khai việc chuẩn bị dự án tài trợ vốn của tổ chức tín dụng quốc tế (theo yêu cầu của nhà tài trợ). Ngày 2.10.2017, UBND tỉnh đã có văn bản số 4680/UBND-KT về việc triển khai dự án Hạ tầng kinh tế và dự án Cấp điện nông thôn giai đoạn 2015 - 2020 sử dụng nguồn vốn ODA do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Theo đó, giao cho Sở Công thương là đầu mối, chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan, Công ty Điện lực Lào Cai và Tư vấn nước ngoài của ADB thực hiện các nội dung của 2 dự án nêu trên và các yêu cầu của nhà tài trợ, bảo đảm thực hiện dự án theo đúng trình tự, tiến độ được duyệt.

Đồng thời, UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Công thương là chủ đầu tư, phối hợp với Công ty Điện lực Lào Cai, các đơn vị liên quan triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án. Sở Công thương đang tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo dự án để triển khai thực hiện.

Còn về kiến nghị chỉ đạo Sở TN - MT phối hợp với Sở Công thương xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản cá biệt trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình điện nông thôn theo hướng rút ngắn thời gian, thủ tục, trình tự thu hồi đất để thực hiện các dự án điện được thuận lợi; đồng thời, vận động nhân dân hiến đất với diện tích đất thu hồi rất nhỏ để hạn chế thủ tục rườm rà trong triển khai thực hiện thu hồi đất tại các dự án và giảm nguồn chi cho các dự án điện tại thôn bản vùng sâu, vùng xa. UBND tỉnh cho biết: Qua theo dõi, phản ánh, công tác đo đạc địa chính phục vụ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình cấp điện nông thôn trên địa bàn không còn khó khăn, vướng mắc. Về thời gian, trình tự, thủ tục thu hồi đất... UBND tỉnh giao Sở TN - MT phối hợp với Sở Công thương nghiên cứu, xem xét tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định để thực hiện các công trình điện nông thôn được thuận lợi, tiết kiệm kinh phí.

NGÔ HỮU
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang