Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 20:02 | 20/02/2019 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Bảo đảm an toàn môi trường trong khu dân cư

08:32 | 31/01/2018
Trước Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Bình Dương Khóa IX, cử tri TP Thủ Dầu Một kiến nghị tỉnh xem xét, cho ý kiến về điều kiện (tiếng ồn, ô nhiễm môi trường…) để được cấp phép kinh doanh cho doanh nghiệp hoạt động trong khu dân cư.

Trả lời kiến nghị này, Sở TN - MT cho biết: Hiện nay, việc xem xét và tham mưu cho UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp do Sở KH - ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành (trong đó có Sở TN - MT) và các địa phương liên quan thực hiện dự án xin cấp phép. Theo quy định bố trí các ngành nghề công nghiệp trên địa bàn, những dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm hoặc sự cố môi trường (dự án có chất dễ cháy, dễ gây nổ, hoặc có chất phóng xạ hoặc bức xạ mạnh, hoặc có chất độc hại đối với sức khỏe của con người và sinh vật; dự án sản xuất, kinh doanh hóa chất, chất thải và phế liệu; dự án gây ô nhiễm nguồn nước; dự án phát tán bụi, mùi, tiếng ồn, khí thải ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người; dự án nuôi chim yến, động vật hoang dã; điểm thu mua mủ cao xu thiên nhiên) không được cấp phép trong khu đô thị, khu nhà ở, điểm dân cư tập trung. Nếu muốn được cấp phép thì phải có khoảng cách an toàn, cách ly theo quy định của các bộ chuyên ngành; trường hợp không có khoảng cách an toàn chuyên ngành thì phải bảo đảm khoảng cách về môi trường ít nhất 100m. Do đó, ngành TN - MT thời gian qua luôn tham mưu UBND tỉnh không cấp chủ trương đầu tư cho các dự án sản xuất trong khu dân cư, đô thị trên địa bàn theo đúng các quy định nêu trên.

Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu đô thị, dân cư, trường hợp đã được cơ quan thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư, giấy phép đăng ký kinh doanh, xây dựng, môi trường, ngành TN - MT yêu cầu doanh nghệp phải thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường theo nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, bảo đảm xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn… đạt quy chuẩn môi trường và phải lập kế hoạch di dời theo định hướng quy hoạch phát triển KT - XH của UBND tỉnh; nếu trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp này không bảo đảm về mặt môi trường sẽ bị xử lý vi phạm và buộc phải di dời khỏi khu vực dân cư, đô thị.

Trường hợp các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư, giấy phép đăng ký kinh doanh, xây dựng, môi trường, thì phải lập kế hoạch và tổ chức di dời khỏi khu dân cư, đô thị.

BẠCH YẾN
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang