Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 22:37 | 18/07/2018 (GMT+7)
.

Sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật xử lý nợ xấu

17:32 | 07/06/2017
Tôi cơ bản nhất trí và đồng tình với SỰ CẦN THIẾT ban hành Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu và bổ sung dự án sử đổi bổ sung một số điều của tổ chức tín dụng; để nhằm mục đích cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội về xử lý nợ xấu; bảo vệ quyền chủ nợ hợp pháp của Tổ chức tính dụng, xác định được tầm quan trọng và vị trí của tổ chức mua bán nợ VAMC; khắc phục các vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm. Nghị quyết là văn bản chuyên ngành để xử lý nợ xấu triệt để, kịp thời, hiệu quả nợ xấu của ngành ngân hàng.

Có thể nói rằng, nợ xấu đang là vấn đề nóng, được Quốc hội, Chính phủ và cử tri quan tâm và được ví như: “Cục máu đông”. Nợ xấu tiềm ẩn nội tạng yếu kém của nền kinh tế, làm cho sản xuát kém hiệu quả, năng lực cạnh tranh thấp; khả năng tài chính không lành mạnh, do nguồn vốn chủ yếu là vay Ngân hàng. Thời gian qua đã có nhiều văn bản, nhiều giải pháp khá đồng bộ để tập trung xử lý nợ xấu. Tuy nhiên việc triển khai, thực thi chưa hiệu quả, văn bản này mới, văn bản kia cũ. Cơ chế, chính sách, pháp luật về xử lý nợ xấu chưa hoàn thiện, thiếu thống nhất, chưa bảo vệ quyền chủ nợ hợp pháp của các tổ chức tín dụng. Pháp luật quy định xử lý tài sản để đảm bảo thu hồi nợ còn nhiều bật cập, làm hạn chế kết quả xử lý nợ xấu, dẫn đến có nhiều vướng mắc…Nhưng văn bản ban hành thiếu tiếp cận được với như cầu thực tế; do thiết chế không phù hợp, cơ chế xử lý chưa nghiêm, còn chồng chéo.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) phát biểu   Ảnh: Quang Khánh

Ví dụ: Xử lý tài sản thế chấp, bán tài sản đảm bảo, là giải quyết nút thắt cơ bản của nợ xấu. Đây là lực động khơi thông nguồn vốn; hạ thấp lãi suất; lưu thong tiền tệ; thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Nhưng việc xử lý còn nhiều bất cập do chồng chéo giữa các Luật, Nghị định.

Khó khăn lớn nhất là muốn xử lý tài sản thế chấp phải thỏa thuận với khách hàng, Nghị định 11, bổ sung Nghị định 163 quy định không có giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở, mà thế chấp thì chủ yếu là tài sản trên đất…

Dẫn tới tích tụ nợ xấu kéo dài, có những khoản nợ từ 10 đến 20 năm. Làm xuất phát yêu cầu đòi hỏi phải có những thiết chế mới, đồng bộ hơn, phù hợp mới có thể xử lý được nợ xấu.

Vì vậy Quốc hội ban hành NQ là rất cần thiết, nếu để điều chỉnh bằng luật thì rất tốt nhưng đòi hỏi nhiều thời gian, không xử lý nhanh được tình hình nợ xấu hiện nay. Điều quan trọng là Nghị quyết còn có giá trị nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho khách hàng có nghĩa vụ sử dụng ngồn vốn vay có hiệu quả. Nếu không phải chấp nhận bị xử lý tài sản thế chấp, điều mà tổ chức tín dụng và cả khách hàng không ai mong muốn.

Tuy nhiên nội dung dự thảo chưa hoàn hảo, cần bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tôi xin đề cập đến một số điểm sau:

Một là, thời hạn, hiệu lực của NQ 5 năm là chưa hợp lý: Nợ xấu không thể giải quyết ngày một, ngày hai mà đòi hỏi có thời gian không những 5 năm mà có thể lâu hơn hoặc ngắn hơn; vậy NQ sau 5 năm hết hiệu lực mà còn phát sinh nợ xấu thì làm thế nào. Nghị quyết chỉ hết hiệu lực khi hết nợ xấu hoặc hệ thống pháp luật ban hành đã hoàn chỉnh để điều chỉnh, xử lý nợ xấu…

Hai là, nhiều quy định khi đi vào thực hiện sẽ không khả thi

Ví dụ: Điều 13: Về bán nợ xấu có tài sản đảm bảo đang bị kê biên: “TCTD được quyền bán nợ xấu mà khoản nợ xấu đó có tài sản bảo đảm kê biên cho tổ chức mua bán và xử lý nợ xấu, doanh nghiệp có chức năng kinh doanh mua, bán nợ”. Thực tiễn mua bán tài sản khi đã là nợ xấu thì khó thực hiện được.

Ví dụ: Nợ xấu trong buôn bán bất động sản, khi bất động sản xuống giá thì chẳng ai mua. Vì vậy Nghị quyết cần quy định rõ cụ thể thêm Tổ chức tín dụng có quyền định giá tài sản theo giá thị trường và được quyền bán tài sản nợ xấu sau khi có thông báo cho người thế chấp, để giải phóng nợ xấu, lưu thông tiền tệ, hạn chế việc trích lập quỹ dự phòng, hạ thấp lãi suất tạo cơ hội cho doanh nghiệp vay vốn phát triển sản xuất).

Ba là, NQ cần khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của VAMC (người mua bán cuối cùng), bảo đảm cho thị trường hoạt động, có như thế mới tạo ra được môi trường mua, bán nợ xấu. “Người bán có người mua”. Các nước Công ty VAMC có Luật riêng (về mua bán nợ).

Bốn là, NQ cũng cần quy định rõ việc xử lý nợ xấu trước đây và nợ mới phát sinh để tập trung giải pháp xử lý.

Năm là, trong quá trình thực hiện, NQ cũng cần quy định cùng với quá trình thực hiện, cần sớm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật để đồng bộ, hoàn thiện việc xử lý nợ xấu theo quy định của Luật để thay cho NQ ban hành.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình)
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang