Cập nhật 11:00 | 07/12/2019 (GMT+7)
.
Bế mạc Phiên họp thứ Ba mươi lăm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Quay trở lại đầu trang