Cập nhật 00:04 | 20/06/2019 (GMT+7)
.
Người nghèo phải tiếp cận được nguồn vốn vay
Quay trở lại đầu trang