Cập nhật 07:34 | 25/06/2018 (GMT+7)
.
100% kiến nghị của cử tri đã được xem xét, trả lời
Quay trở lại đầu trang