Cập nhật 00:28 | 15/11/2018 (GMT+7)
.
Vân Đồn thành công, đất nước sẽ có thêm “hòn nam châm” thu hút đầu tư.
Quay trở lại đầu trang