Cập nhật 20:50 | 26/03/2019 (GMT+7)
.
07:46 31/10/2015
Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND phải quy định chế tài giám sát để gắn trách nhiệm các bên trong hoạt động giám sát. Chủ thể giám sát phải chịu trách nhiệm đối với những nội dung trong kết luận giám sát; đối tượng chịu sự giám sát chịu trách nhiệm đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý. Dù là ai vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
08:34 12/09/2015
Việc phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp, các cơ quan trong bộ máy nhà nước là yếu tố quan trọng bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước vừa chặt chẽ vừa thông suốt, tránh sự chồng chéo, hoặc bỏ sót, dựa dẫm làm thay, hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Qua nghiên cứu các quy định liên quan đến thẩm quyền giám sát trong Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, có một số vấn đề cần trao đổi thêm.
08:18 09/09/2015
Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND đã quy định một số nội dung về giám sát của Tổ đại biểu HĐND. Tuy nhiên, đây mới là những quy định chung nhất, có tính nguyên tắc. Để Tổ đại biểu thực hiện được chức năng quan trọng này, cần những quy định cụ thể, chi tiết hơn.
THÀNH PHỐ BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG
08:12 26/08/2015
Từ những kiến nghị bức xúc của cử tri, Thường trực HĐND TP Bảo Lộc, Lâm Đồng đã tổ chức giám sát chuyên đề về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để làm rõ thực trạng, tìm ra nguyên nhân, trên cơ sở đó xác định trách nhiệm các bên liên quan để kiến nghị khắc phục.
08:19 18/08/2015
Việc mạnh dạn ban hành Nghị quyết sau chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề (trong trường hợp cần thiết), HĐND tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định quyết tâm theo đến cùng việc thực hiện những lời hứa, kiến nghị sau giám sát, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri.
Dự án Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND
08:25 08/06/2015
Dự án Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND sẽ được trình QH thảo luận tại Phiên họp toàn thể chiều 9.6 tới. Theo Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình NGUYỄN TIẾN SINH, phải có chế tài để buộc các đối tượng chịu sự giám sát phải chấn chỉnh cách làm hời hợt, chống chế lâu nay và phải chấp hành đến nơi, đến chốn các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát. Trong quá trình giám sát, nếu đối tượng giám sát chuẩn bị nội dung thiếu, hoặc không trung thực, chủ thể giám sát nên có quyền đình chỉ cuộc giám sát, làm việc với cơ quan cấp trên, yêu cầu giải trình, làm rõ trách nhiệm về mặt hành chính, công vụ đối với đối tượng chịu sự giám sát.
Dự án Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND
07:47 07/06/2015
Dự án Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND cần kế thừa những hoạt động giám sát của Thường trực HĐND các cấp và bổ sung nội dung tiến bộ. Quan trọng hơn, Luật cần đồng bộ, thống nhất các hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND ở cả ba cấp, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử địa phương.
Dự án Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND
07:47 07/06/2015
Dự án Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, trình QH tại Kỳ họp thứ Chín, được xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định đã được thực tiễn kiểm chứng từ Luật Hoạt động giám sát của QH hiện hành và những quy định về hoạt động giám sát trong Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.
08:26 11/05/2015
Chia sẻ với PV Báo ĐBND bên lề kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIII, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH THÁI NGUYÊN VŨ HỒNG BẮC cho biết: giám sát việc thực hiện các nguồn lực đầu tư phát triển, HĐND cần quan tâm đến các chế tài thực hiện, để các nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn đầu tư từ các nguồn lực phát huy hiệu quả cao nhất. Giám sát tốt sẽ góp phần tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Quay trở lại đầu trang