Cập nhật 18:01 | 11/12/2019 (GMT+7)
.
Nâng cao hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri

Chủ động trả lời, giải thích

08:00 | 17/04/2019
Bên cạnh tăng cường theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, để việc giải quyết của các cấp, các ngành được thuận lợi, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai đã định hướng cho đại biểu chủ động trả lời các kiến nghị thuộc nhóm đề nghị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thôn, xã, nhưng chưa thực sự cấp bách, cần nguồn vốn đầu tư lớn, chưa nằm trong lộ trình đầu tư của giai đoạn hiện tại, nêu rõ nguyên nhân để cử tri chia sẻ; đồng thời, hướng cho đại biểu ngoài tiếp thu cần giải thích cho cử tri hiểu sự cố gắng của các cấp, các ngành.

Hơn 60% kiến nghị được giải quyết dứt điểm

 Thực tế thời gian qua, đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai luôn làm tròn nhiệm vụ TXCT, tiếp thu, chuyển tải đầy đủ ý kiến, kiến nghị cử tri, giám sát và theo đến cùng sự việc để giúp các cấp, các ngành tiếp thu, giải quyết dứt điểm các kiến nghị cử tri được Thường trực HĐND tổng hợp, góp phần nâng cao vị thế của HĐND, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Lào Cai đã tổ chức 8 kỳ họp, trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đều ban hành kế hoạch cho các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp và cấp dưới trực tiếp thực hiện TXCT. Thông qua các cuộc TXCT, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu 1.125 ý kiến cử tri để Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp thu giải quyết.

Để xem xét việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, phối hợp với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước các kỳ họp HĐND tỉnh và báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh. Kết quả qua theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND tỉnh cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 714/1.125 ý kiến được giải quyết dứt điểm, chiếm 63,46%. Các kiến nghị được giải quyết dứt điểm được UBND tỉnh tổng hợp trả lời, đại biểu giám sát là nhóm ý kiến, kiến nghị đa dạng trên các lĩnh vực: Từ đầu tư xây dựng cơ bản đến việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách cấp xã. Thông qua việc giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị cử tri đã giúp cho UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, các đề án, dự án triển khai theo lộ trình, kế hoạch để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.


Phiên họp thứ 31 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai nhất trí với 264 ý kiến, chiếm 23,46% kiến nghị cử tri đang được các cấp, các ngành xem xét giải quyết, chủ yếu là nhóm ý kiến, kiến nghị về thực hiện đầu tư mới các trụ sở UBND xã, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường tỉnh, đường liên xã, đường vào thôn bản, kéo điện lưới quốc gia… Nhóm kiến nghị này được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp từng ý kiến từ Kỳ họp thứ 2 đến Kỳ họp thứ 8.

Điển hình như trước và sau Kỳ họp thứ 2 còn 40 ý kiến, trong đó có 4 ý kiến đề nghị kéo điện lưới quốc gia cho các thôn bản chưa có điện, 17 ý kiến trong kiến nghị nâng cấp đường giao thông, còn lại là các ý kiến khác. Trong đó, có những kiến nghị liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành mới giải quyết được. Đơn cử như: Cử tri xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, kiến nghị từ tháng 7.2016 về việc thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thi công cống chui, đoạn km208+900, km214+900 không thoát được nước, khi mưa lòng đường ngập sâu, khó khăn cho người dân qua lại, cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được sửa chữa kịp thời. Hoặc cử tri huyện Văn Bàn kiến nghị liên quan đến việc thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đề nghị sớm hoàn thiện tuyến đường gom từ km196-197 để phục vụ Nhân dân thuận tiện trong đi lại và đề nghị xử lý một số điểm ảnh hưởng do xả nước của đường cao tốc xuống ao, ruộng người dân…

Những kiến nghị UBND tỉnh tiếp thu, xong chưa được giải quyết dứt điểm hoặc chưa có văn bản trả lời, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo bộ phận tham mưu tiếp tục theo dõi và ra văn bản đề nghị giải quyết. Còn lại 147 ý kiến chưa được trả lời chiếm 13,06%, chủ yếu là các kiến nghị trước và sau Kỳ họp thứ 8, các ý kiến này đang được các cấp, các ngành tiếp thu và trong thời hạn giải quyết, trả lời.

Mạnh dạn trả lời cử tri

Để theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, ngoài giao trách nhiệm cho các Ban, phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát, giữa hai kỳ họp Thường trực HĐND tỉnh đã giao Văn phòng HĐND tỉnh cử cán bộ theo dõi việc giải quyết, trả lời ý kiến cử tri, cập nhật đầy đủ ý kiến được giải quyết, trả lời, đại biểu đồng tình, cử tri chấp thuận; các ý kiến chưa được giải quyết, đã trả lời đang xem xét giải quyết trong từng kỳ họp để báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh tại các phiên họp Thường trực HĐND hàng tuần, hàng tháng, mời đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham dự họp nghe, thống nhất. Sau cuộc họp, Thường trực HĐND tiếp tục ra văn bản đôn đốc UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục giải quyết, trả lời.

Bên cạnh đó, để việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các cấp, các ngành được thuận lợi, Thường trực HĐND tỉnh đã định hướng cho các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tham dự hội nghị TXCT, đại biểu chủ động trả lời các kiến nghị cử tri thuộc nhóm đề nghị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thôn, xã, nhưng chưa thực sự cấp bách, cần nguồn vốn đầu tư lớn, chưa nằm trong lộ trình đầu tư của giai đoạn hiện tại. Đại biểu cần mạnh dạn trả lời cử tri chưa thể đầu tư và nêu rõ nguyên nhân để cử tri chia sẻ với những khó khăn về nguồn lực của địa phương chưa thể đáp ứng thực hiện trong giai đoạn hiện tại, để không tổng hợp những kiến nghị các cấp, các ngành tiếp thu xong không thể giải quyết; đồng thời, hướng cho đại biểu ngoài tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri cần giải thích cho cử tri hiểu sự cố gắng của các cấp, các ngành trong tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri.

Hà Thị Thiệp - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lào Cai
Quay trở lại đầu trang