Cập nhật 08:18 | 16/12/2019 (GMT+7)
.
Hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu HĐND cấp xã

Bài cuối: Khẳng định năng lực bằng những việc làm cụ thể

07:56 | 08/03/2019
Thực tế, vẫn còn những rào cản khiến tỷ lệ phụ nữ tham gia trong HĐND cấp xã còn khoảng cách khá lớn, chưa tương xứng với tiềm năng, lực lượng và sự đóng góp của chị em. Một giải pháp quan trong là nữ đại biểu phải tích cực học tập, rèn luyện, đi sâu đi sát với quần chúng, học hỏi từ nhân dân. Bằng những hành động và việc làm cụ thể để chứng minh năng lực, tinh thần trách nhiệm, khả năng cống hiến không kém gì nam giới, hoàn toàn đảm nhiệm được trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

>> Bài 1: Kỹ lưỡng, thuyết phục hơn

Vẫn còn những rào cản

Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể nhưng định kiến giới vẫn tồn tại dai dẳng trong gia đình và xã hội, gây trở ngại cho phụ nữ khi tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý. Trong công tác đánh giá cán bộ nữ, vẫn còn nhiều biểu hiện khắt khe, cầu toàn và chưa thật sự tin tưởng vào khả năng tham chính của phụ nữ, chưa mạnh dạn sắp xếp, bố trí và sử dụng cán bộ nữ. Điều này thể hiện rõ trong công tác hiệp thương, chuẩn bị nhân sự bầu cử: Tỷ lệ phụ nữ đưa ra ứng cử chưa cao, việc sắp xếp phụ nữ vào các liên danh bầu cử chưa hợp lý, nhiều rủi ro là một trong những lý do làm tỷ lệ nữ trúng cử còn thấp; công tác đào tạo, bồi dưỡng, dự nguồn chưa thật sự được quan tâm đối với giới nữ nên còn gặp khó khăn khi lựa chọn nữ ứng cử viên đại biểu HĐND hoặc lý lịch của nữ ứng cử viên chưa đáp ứng được xu hướng lựa chọn của cử tri. Thực tế cho thấy, phụ nữ luôn chiếm tỷ lệ thấp hơn nam giới ở những tiêu chí như: Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND; tỷ lệ nữ đại biểu hoạt động chuyên trách và tỷ lệ nữ đại biểu giữ các chức danh trong Thường trực, lãnh đạo Ban HĐND.


Một buổi tập huấn kỹ năng cho nữ đại biểu HĐND xã

Cũng như các đại biểu HĐND nói chung, các nữ đại biểu HĐND cấp xã thường thiếu những kỹ năng đại biểu, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu. Bên cạnh những nữ đại biểu phát huy khá tốt vai trò của mình trong hoạt động của cơ quan dân cử, vẫn còn một bộ phận phụ nữ vẫn còn biểu hiện tự ti, an phận, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên, thiếu tính quyết đoán. (Thực tế cho thấy, ở cấp cơ sở, nữ đại biểu HĐND ít phát biểu thảo luận, chất vấn, tranh luận hơn so với nam giới, do phụ nữ thường tự tin về năng lực, khả năng thuyết trình, ngại phản biện…). Cá biệt có hiện tượng phụ nữ không ủng hộ nhau. Vai trò “kép” của phụ nữ khiến họ phải luôn cân bằng giữa đời sống gia đình và công việc, làm cho họ dễ bị chi phối, xao nhãng vai trò của mình, nhất là đối với đại biểu kiêm nhiệm hoặc những đại biểu chỉ tham gia cho đủ cơ cấu mà thiếu đi tâm huyết với công tác của HĐND cấp xã.

Tự tin khẳng định vị thế của mình

Thực tế trên cho thấy, bên cạnh đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt về chủ trương bình đẳng giới để xóa bỏ rào cản về định kiến giới. Trong công tác bầu cử, cần định hướng rõ ràng về chủ trương bình đẳng giới. Quán triệt và nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong giới thiệu người ra ứng cử về bình đẳng giới (từ khâu dự kiến đến khâu bầu cử). Bảo đảm cân bằng về giới khi phân bổ số lượng các ứng cử viên, các ứng cử viên nữ không “gánh” quá nhiều cơ cấu. Trong quá trình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, đơn vị, cần có sự thống nhất cao giữa người đứng đầu với cấp ủy, công đoàn về số lượng, chất lượng người được giới thiệu ứng cử. Việc giới thiệu phải bình đẳng như nhau, có vị trí chức danh tương đương nhau, khắc phục tình trạng giới thiệu cơ cấu nữ với nghĩa làm “đệm” cho nam hoặc cho cán bộ lãnh đạo.

Trong quá trình vận động bầu cử, các cơ quan truyền thông cần có sự bình đẳng trong tuyên truyền, vận động giữa người ứng cử là nữ với người ứng cử là nam. Việc tổ chức các hội nghị TXCT để người ứng cử vận động bầu cử cũng phải tiến hành bình đẳng, không có sự phân biệt đối xử với người ứng cử là nữ. Ở giai đoạn này, vai trò của hội phụ nữ các cấp rất quan trọng, ngoài trang bị kiến thức, kỹ năng vận động bầu cử cho các nữ ứng cử, một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình bầu cử. Đặc biệt, chị em phải hết sức tự tin, có sự chuẩn bị chu đáo trong vận động bầu cử, tuyệt đối không bao giờ tự cho rằng mình chỉ là “đệm” cho người khác, dẫn đến buông xuôi, làm cho qua chuyện, mà phải quyết tâm khẳng định mình và thuyết phục cử tri.

Thực tế, một trong những hạn chế của đa phần phụ nữ là tính tự ti, chưa dám khẳng định vai trò của giới mình và chính bản thân mình trong xã hội, nhất là những vị trí lãnh đạo, quản lý. Mặc dù có ưu thế “chiếm một nửa xã hội”, có động lực phấn đấu rất lớn, tinh thần cống hiến cho xã hội rất cao nhưng nhiều chị em phụ nữ chưa vượt qua được chính bản thân mình. Rất nhiều phụ nữ đã bỏ qua và đánh mất cơ hội phấn đấu vươn lên chính đáng cho chính bản thân mình và giới mình. Do vậy, chị em phụ nữ cần năng nổ, hăng hái hơn nữa, vượt qua mặc cảm, tự khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Muốn như vậy, nữ đại biểu phải tích cực học tập nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ hiện đại, rèn luyện và nâng cao sức khỏe, đi sâu đi sát với quần chúng, học hỏi từ nhân dân. Bằng những hành động và việc làm cụ thể để chứng minh năng lực, tinh thần trách nhiệm, khả năng cống hiến của mình không kém gì nam giới, hoàn toàn đảm nhiệm được trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ nữ trong tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã. Đảng không can thiệp quá sâu vào vấn đề này nhưng cần quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, phân công nữ cán bộ có đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, có điều kiện và tâm huyết tham gia công tác của HĐND cấp xã; đặc biệt là việc bố trí nữ đại biểu giữ các chức danh chủ chốt trong Thường trực HĐND, Trưởng, Phó Trưởng Ban HĐND cấp xã. Việc đào tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ, từ đó tìm ra nhân sự để giới thiệu ứng cử vào HĐND là quá trình lâu dài mà ở đó vai trò của cấp ủy, chính quyền có ý nghĩa quyết định. Bắt đầu từ việc tin tưởng giao việc, thử thách, bổ nhiệm, luân chuyển, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, tạo cơ hội để nữ đại biểu bộc lộ khả năng, khẳng định năng lực.

Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương
Quay trở lại đầu trang