Cập nhật 22:29 | 12/12/2019 (GMT+7)
.
Hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu HĐND cấp xã

Bài 1: Kỹ lưỡng, thuyết phục hơn

07:54 | 07/03/2019
Thực tế, ở HĐND cấp xã nào Phó Chủ tịch HĐND là nữ thì các công việc của Thường trực HĐND được thực hiện rất chu đáo, kỹ lưỡng; lãnh đạo Ban HĐND là nữ thì hoạt động giám sát, thẩm tra ít nhiều được tiến hành bài bản, chất lượng hơn. Khi nữ đại biểu tiếp công dân, TXCT thì dễ gần gũi, dễ vận động, thuyết phục người dân cũng như dễ dàng hơn trong việc làm nguội đi những cái đầu “nóng”, những vấn đề “nóng”…

Trong những nhiệm kỳ qua, vai trò, vị trí của phụ nữ nói chung và nữ đại biểu HĐND cấp xã đã được khẳng định, đóng góp vào kết quả chung trong hoạt động của HĐND.

Khi Phó Chủ tịch HĐND là nữ

Đối với Thường trực HĐND: Theo quy định, Thường trực HĐND cấp xã chỉ có 2 người gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND. Ở các địa phương đều bố trí Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách, còn lại Chủ tịch, Trưởng, Phó Ban và các đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm. Do đó, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã hầu như phải gánh vác toàn bộ các nhiệm vụ của Thường trực HĐND (giải quyết công việc giữa 2 kỳ họp, chuẩn bị tất cả các công việc liên quan đến tổ chức kỳ họp HĐND). Thực tế, ở địa phương nào Phó Chủ tịch HĐND là nữ thì các công việc này được thực hiện rất chu đáo, cẩn thận, kỹ lưỡng; các quy định liên quan đến hoạt động của Thường trực, của HĐND được thực hiện bảo đảm đúng quy định; kịp thời, chủ động triển khai những quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động của HĐND.


Kỳ họp thứ 7, HĐND phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên

Đơn cử như HĐND phường Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), nữ Phó Chủ tịch HĐND phường có sự nghiên cứu, nắm rõ các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, trên cơ sở đó, đã kịp thời triển khai thực hiện đúng những quy định mới của pháp luật. Cụ thể như: Về tổ chức phiên họp định kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND. Điều hòa, chỉ đạo phối hợp hoạt động của 2 Ban HĐND. Tổ chức quy trình giám sát theo đúng quy định của pháp luật: Ra quyết định thành lập đoàn giám sát, ban hành kế hoạch, đề cương giám sát; sau khi giám sát, tổ chức họp đoàn giám sát để thông qua báo cáo kết quả giám sát; ban hành thông báo về kết luận giám sát với những kiến nghị cụ thể, phù hợp với thực tiễn giám sát. Đặc biệt, đã xây dựng được cơ chế yêu cầu đơn vị chịu sự giám sát báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát; trên cơ sở đó, tiến hành tái giám sát. Nhờ đó, kết quả hoạt động của HĐND phường đã có tác dụng tích cực trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng của địa phương, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu khi tham gia là thành viên của Thường trực, các Ban HĐND còn được thể hiện qua công tác chuẩn bị cho kỳ họp HĐND. Là phụ nữ nên các đại biểu có sự chỉn chu, cẩn thận cả từ những chi tiết về hình thức trong kỳ họp (về âm thanh, ánh sáng, trang trí, phục vụ, nhiều địa phương còn lưu ý đến việc đồng bộ trong trang phục của nữ đại biểu… bảo đảm tính trang trọng, lịch sự, đẹp mắt về hình thức của kỳ họp); đến chất lượng nội dung các văn bản trình kỳ họp (tổ chức họp tổ/nhóm đại biểu trước kỳ họp, xây dựng đề cương gợi ý thảo luận tổ bao quát được những nội dung cơ bàn của kỳ họp, đồng thời gợi ý thảo luận sâu về những nội dung còn hạn chế, vướng mắc, còn nhiều ý kiến khác nhau; tài liệu họp được gửi đến cho đại biểu đầy đủ, đúng thời gian quy định; kịch bản điều hành kỳ họp được xây dựng chi tiết và có tính dự báo những vấn đề có khả năng phát sinh tại kỳ họp…).

Tham gia tích cực, hiệu quả hơn

Thực tế, hoạt động giám sát của Ban HĐND cấp xã hiện nay còn gặp rất nhiều lúng túng, do mới được thành lập theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đại biểu thành viên Ban đều hoạt động kiêm nhiệm, không có đại biểu hoạt động chuyên trách. Đối với những địa phương có lãnh đạo Ban là nữ thì hoạt động giám sát, thẩm tra ít nhiều được tiến hành bài bản, chất lượng hơn. Do các nữ đại biểu thường cần cù, chịu thương, chịu khó nên có xu hướng nghiên cứu kỹ những quy định của pháp luật để thực hiện, cộng với sự tìm tòi, học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm của đồng nghiệp, của Ban HĐND cấp trên.

Hoạt động tiếp công dân, TXCT của nữ đại biểu cũng thể hiện tính hiệu quả cao hơn, do phụ nữ thường có sự mềm mỏng, linh hoạt, trao đổi thuyết phục hơn. Vì vậy, khi phụ nữ tiếp công dân, TXCT thì dễ gần gũi, dễ vận động, thuyết phục người dân cũng như dễ dàng hơn trong việc làm nguội đi những cái đầu “nóng”, những vấn đề “nóng”.

Trong thực hiện chức năng quyết định, nữ giới có những kinh nghiệm, trải nghiệm khác nam giới về mặt sinh học và xã hội học. Do đó, khi có nữ đại biểu tham gia thực hiện chức năng quyết định, nữ đại biểu có thể đóng góp kinh nghiệm và nói lên tiếng nói, nguyện vọng của nữ giới để HĐND xem xét khi quyết định những vấn đề của địa phương.

Nhìn chung, thời gian qua, các nữ đại biểu dân cử, trong đó có các nữ đại biểu HĐND cấp xã đã ngày càng tham gia tích cực và có hiệu quả hơn trong các hoạt động của cơ quan dân cử. Trình độ, bản lĩnh chính trị của nữ đại biểu HĐND ngày càng được nâng lên. Sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử đã góp phần tích cực vào thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần vào việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao và phát huy trình độ, năng lực, vai trò của phụ nữ, bảo đảm để phụ nữ thực hiện tốt chức năng của mình và được tham gia đầy đủ, bình đẳng ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương
Quay trở lại đầu trang