Cập nhật 11:00 | 07/12/2019 (GMT+7)
.

Vẫn còn khoảng cách giới

08:07 | 02/03/2019
Tại Hội thảo Chất lượng và hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu HĐND trong hoạt động của HĐND các cấp ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn do Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc UBTVQH tổ chức mới đây, nhiều chuyên gia cho rằng: Cần phá vỡ định kiến trọng nam, khinh nữ, phá bỏ tư duy định kiến phụ nữ là phái yếu; đồng thời, phải xác định công tác cán bộ nữ, thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ chiến lược lâu dài và thường xuyên.

Còn nhiều rào cản, thách thức

Những năm qua, công tác cán bộ nữ luôn được cơ quan các cấp từ Trung ương đến địa phương quan tâm chỉ đạo; chất lượng, số lượng đội ngũ từng bước được nâng lên. Nhiều chương trình hành động tại các địa phương được triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 11.4.2007 của Bộ Chính trị, trong đó có các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường công tác phụ nữ đến năm 2020; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng về bình đẳng giới, nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt động chính trị nói chung, QH và HĐND các cấp nói riêng…

Thực tế, qua từng năm, vai trò, vị trí của phụ nữ trong QH, HĐND các cấp đã được khẳng định và có những đóng góp to lớn. Các nữ đại biểu dân cử ngày càng tham gia tích cực và có hiệu quả hơn trong các hoạt động của cơ quan dân cử; trình độ, bản lĩnh chính trị của nữ ĐBQH, HĐND ngày càng được nâng lên. Sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử đã góp phần tích cực vào thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao và phát huy trình độ, năng lực, vai trò của phụ nữ, bảo đảm để phụ nữ thực hiện tốt chức năng của mình và được tham gia đầy đủ, bình đẳng ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.


Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy và các đại biểu trao đổi bên hành lang hội thảo
 Ảnh: Lệ Thanh

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng thẳng thắn thừa nhận: Khoảng cách giới nhìn chung vẫn tồn tại khá lớn. Sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị nói chung, trong các cơ quan dân cử nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, rào cản, thách thức. Chất lượng hoạt động của nữ đại biểu HĐND còn chưa thật sự đồng đều, chưa phát huy được vai trò đại diện của mình. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Thị Phương Hoa cho rằng, nguyên nhân do công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nói chung, trong đó có cấp tỉnh chưa thực sự được chú trọng, còn bị động; còn thiếu diễn đàn cho nữ đại biểu HĐND các cấp nói chung, trong đó có diễn đàn cho nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh để tạo cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, khơi dậy lòng tin, tự hào, nâng cao vị thế của nữ đại biểu HĐND.

Còn theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Thị Thanh Hương, bên cạnh nguyên nhân khách quan do rào cản từ khung chính sách và các chế tài liên quan đến việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; sự hạn chế của phụ nữ trong tham gia vào các cơ quan dân cử do nhiều yếu tố thuộc về nhận thức giới… nguyên nhân chủ quan do một bộ phận nữ cử tri vẫn chưa nhận thức đầy đủ sự cần thiết phải có tỷ lệ thích đáng phụ nữ tham gia HĐND, chưa thấy vai trò đại diện giới của nữ đại biểu nên chưa thực sự ủng hộ; một số phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND vẫn còn tâm lý e ngại, chưa mạnh dạn, tự tin. Còn một số đại biểu khi trúng cử chưa thực sự nỗ lực vượt qua bản thân, còn ít nghiên cứu, học hỏi nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để hoàn thành tốt vai trò đại diện của mình.

Phá bỏ định kiến phụ nữ là phái yếu

Thực tế, để tăng tỷ lệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu HĐND nói chung, cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc hoàn thiện hệ thống quan điểm, luật pháp, chính sách về công tác cán bộ nữ. Các chuyên gia cho rằng, các cấp, các ngành phải xác định công tác cán bộ nữ, thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ chiến lược lâu dài và thường xuyên; đồng thời, cần phá vỡ định kiến trọng nam, khinh nữ, phá bỏ tư duy định kiến phụ nữ là phái yếu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, về vai trò, tầm quan trọng của việc bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp, nhất là đối với các vùng nông thôn, miền núi.

Theo ĐBQH, TS Bùi Thị Quỳnh Thơ, công tác quy hoạch cán bộ nữ cần tiến hành thường xuyên, dài hạn. Trong các văn bản hướng dẫn về bầu cử, công tác tổ chức hội nghị TXCT vận động bầu cử nên quy định cụ thể về hình thức tổ chức hội nghị đối với người tham gia ứng cử nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đồng thời bảo đảm cho các nữ ứng cử viên tự tin, không bị áp lực khi trình bày Chương trình hành động nếu trúng cử; quy định cụ thể về việc bố trí, sắp xếp danh sách bầu cử tại mỗi đơn vị bầu cử, nhằm khắc phục tình trạng bố trí nhiều ứng cử viên nữ trong cùng một danh sách. Bên cạnh đó, cần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu, nhất là các kiến thức về quản lý nhà nước, thu thập thông tin, TXCT, giám sát tại kỳ họp, giám sát thường xuyên, chất vấn, phản biện…

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa thì cho rằng cần quy định cụ thể tỷ lệ ứng cử viên nữ tại hiệp thương vòng 3 để bảo đảm tăng tỷ lệ nữ đại biểu trúng cử; quan tâm chất lượng đầu vào của nữ ĐBQH, HĐND các cấp, bao gồm trình độ học vấn, chuyên môn, năng lực lãnh đạo… Mặt khác, cần có quy định trách nhiệm cụ thể đối với những người đứng đầu các cơ quan địa phương trong triển khai thực hiện công tác cán bộ nữ; có chính sách khen thưởng, phê bình rõ ràng, từ đó các cấp, các ngành có những hành động quyết liệt để tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ nữ bảo đảm số lượng, chất lượng.

Đối với hoạt động của HĐND cấp xã, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương Nguyễn Trường Nhật Phượng kiến nghị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ nữ trong tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã. Đảng không can thiệp quá sâu vào vấn đề này nhưng cần quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, phân công nữ cán bộ có đạo đức, có chuyên môn, nghiệp vụ, có điều kiện và tâm huyết tham gia công tác của HĐND cấp xã; đặc biệt là việc bố trí nữ đại biểu giữ các chức danh chủ chốt trong thường trực, trưởng, phó ban HĐND cấp xã…

Tán thành quan điểm này, nguyên Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Phạm Thị Bích Thủy cũng cho rằng, điều quan trọng nhất là bản thân nữ đại biểu HĐND cần thực sự tâm huyết, xác định trách nhiệm, tham gia đầy đủ các hoạt động TXCT, giám sát, hội nghị, hội thảo, kỳ họp HĐND; đồng thời, nỗ lực học hỏi, nghiên cứu văn bản tài liệu, hiểu biết quy định pháp luật, sâu sát thực tế; nâng cao kỹ năng tổng hợp, phân tích, so sánh đối chiếu các thông tin, dữ liệu, có khả năng phát hiện vấn đề để kiến nghị, đề xuất.

DIỆP ANH
Quay trở lại đầu trang