Cập nhật 18:08 | 21/02/2019 (GMT+7)
.
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ 2

Chia sẻ kinh nghiệm hay, bài học quý

08:48 | 05/08/2017
Phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU TRẦN VĂN TÚY tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ 2

Qua theo dõi hoạt động của HĐND thời gian qua cho thấy, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đã tổ chức, triển khai hoạt động chất vấn, giải trình tại các kỳ họp HĐND và các phiên họp của Thường trực HĐND theo đúng các quy định của pháp luật. Nội dung tập trung vào các vấn đề liên quan đến cuộc sống an sinh xã hội của người dân, việc thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan nhà nước. Qua đó, giúp HĐND đưa ra những quyết định phù hợp, sát thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân.

Trong khuôn khổ Hội nghị, tôi xin nêu một số vấn đề để Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung Bộ cùng thảo luận và trao đổi kinh nghiệm hoạt động để tìm cách làm hay, hướng tới mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình tại các kỳ họp của HĐND, các phiên họp của Thường trực HĐND.

Một là, hoạt động chất vấn tại các kỳ họp của HĐND. Đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp lựa chọn vấn đề chất vấn; vai trò của cơ quan tham mưu, giúp việc trong tập hợp chất vấn để đề xuất các nội dung chất vấn trực tiếp tại hội trường; kiến thức và bản lĩnh của các đại biểu trong việc đặt các câu hỏi chất vấn; phương pháp điều hành của Chủ tọa tác động đến không khí và hiệu quả phiên họp chất vấn; việc mời người tham gia trả lời chất vấn phù hợp với các nội dung, phạm vi chất vấn liên quan đến nhiều cơ quan, chủ thể… Đề nghị các đồng chí trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để hoạt động chất vấn tại kỳ họp chuyển từ tham luận sang thảo luận, tranh luận, thu hút được sự tham gia của tất cả các đại biểu, nhất là các đại biểu hoạt động kiêm nhiệm.

Hai là, hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND. Đây là quy định mới, cách thức tổ chức các hoạt động này có sự khác biệt giữa các địa phương. Đề nghị các đại biểu trao đổi về kinh nghiệm lựa chọn vấn đề, giá trị pháp lý của kết luận phiên giải trình; việc mời các đại biểu HĐND quan tâm tham dự; việc thiết lập đường dây nóng để ghi nhận những ý kiến phát biểu của các đại biểu HĐND không tham dự trực tiếp phiên họp của Thường trực HĐND; các ý kiến phát biểu của các đại biểu HĐND khác có cần thiết để người trả lời chất vấn, người giải trình phải trả lời, hay chỉ là một kênh thông tin giúp Thường trực HĐND trong điều hành và đưa ra kết luận phiên chất vấn, giải trình?

Toàn cảnh hội nghị Ảnh: Quang Khánh

Bên cạnh đó, đề nghị các đại biểu tham gia, đề xuất giải pháp hoặc có những kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương để hướng dẫn, bảo đảm sự thống nhất chung trong tổ chức các hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND.

Ba là, việc kết hợp các biện pháp. Để hoạt động chất vấn, giải trình có hiệu quả cần có sự kết hợp với các hoạt động khác của Thường trực, các ban và vai trò của từng đại biểu HĐND. Đề nghị các đại biểu trao đổi về kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân có tác động như thế nào đối với hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình. Đồng thời, trao đổi về kinh nghiệm giám sát, theo dõi việc giải quyết các vấn đề sau chất vấn, giải trình (hậu giám sát), các biện pháp, chế tài đối với các vấn đề đã chất vấn, yêu cầu giải trình nhưng chưa được giải quyết; việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tham gia chất vấn, giải trình của đại biểu HĐND.

Bốn là, một số vướng mắc. Thời gian qua, Ban Công tác đại biểu nhận được nhiều ý kiến đề nghị hướng dẫn làm rõ thêm một số vấn đề được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, như: Các quy định về chương trình giám sát của HĐND; việc giám sát của tổ đại biểu HĐND, trình tự, thủ tục chi tiết trong tổ chức thực hiện giám sát; yêu cầu đối với các văn bản (về kết cấu, nội dung, thể thức); yêu cầu về nhân sự, công tác bảo đảm để triển khai hoạt động giám sát; tiêu chí đánh giá, lựa chọn những vấn đề liên quan; trách nhiệm tham gia, phối hợp của các cơ quan liên quan... Đề nghị các đại biểu tham gia thảo luận thêm kinh nghiệm về việc thực hiện những vấn đề này trong quá trình triển khai thực hiện ở địa phương mình. Đi sâu phân tích, trao đổi những kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn, những vấn đề hiện nay còn nhiều ý kiến khác nhau, có thể trong báo cáo tham luận chưa đề cập liên quan đến hoạt động giám sát; đồng thời đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể với UBTVQH, Chính phủ và các bộ, ngành, Trung ương để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND.

Bằng thực tiễn hoạt động của HĐND ở mỗi địa phương, tôi tin tưởng rằng Hội nghị sẽ tiếp thu được nhiều kinh nghiệm hay và bài học quý giúp cho hoạt động của HĐND các cấp ngày càng chất lượng, hiệu quả.

PHONG NAM ghi
Quay trở lại đầu trang