Cập nhật 21:25 | 20/01/2019 (GMT+7)
.
Giám sát bằng hình ảnh

Thêm lửa cho phiên giải trình

08:21 | 12/06/2017
Việc phối hợp xây dựng phóng sự, hình ảnh liên quan đến chủ đề giải trình; bố trí một thời lượng thích hợp để trình chiếu video clip về các vấn đề bức xúc thu thập được và ý kiến đối thoại với nhân dân để đại biểu theo dõi; truyền hình trực tiếp phiên họp giải trình... đã tạo sức “nóng”, giúp mang lại hiệu quả thiết thực cho phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Kịp thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng

Chuẩn bị tổ chức phiên họp giải trình tháng 3 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã trao đổi thống nhất với các thành viên, chủ động đề xuất nội dung của phiên họp. Thường trực giao cho Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp nội dung, trọng tâm là những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn. Cụ thể như: Việc triển khai thực hiện các Dự án khu ở tái định cư cho người dân thiếu đồng bộ, dẫn đến một số nơi chưa có điện thắp sáng, hệ thống nước sinh hoạt và một số hạng mục công trình phục vụ dân sinh như trường học, nhà trẻ mẫu giáo, trạm y tế... đã gây bức xúc và tạo dư luận không tốt kéo dài trong nhiều năm qua. Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa tổ chức truyền hình trực tiếp phiên họp giải trình; tổ chức ghi hình khi các ban của HĐND tỉnh tiến hành khảo sát; phối hợp xây dựng phóng sự, hình ảnh liên quan đến chủ đề giải trình theo yêu cầu của Thường trực và các ban HĐND tỉnh.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân điều hành phiên giải trình
tháng 3 
Ảnh: Thu Hoài

Căn cứ kế hoạch của Thường trực, các ban HĐND tỉnh đã xây dựng đề cương, nội dung gửi đến các sở, ngành, một số địa phương cấp huyện và Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa phối hợp khảo sát, đối thoại với nhân dân trước khi tiến hành phiên họp với 3 nhóm vấn đề liên quan đến: Chính sách tái định cư; quy hoạch phát triển ngành nuôi trồng thủy sản; hoạt động quảng cáo... Ngoài 3 nhóm vấn đề này, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh giải trình làm rõ về thẩm quyền ban hành các quyết định phân cấp cho chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, các cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, các vấn đề xã hội quan tâm, báo cáo kết quả của đoàn khảo sát và hình ảnh được ghi lại tại video clip, Thường trực HĐND quyết định nhóm vấn đề, người được yêu cầu báo cáo, giải trình và thời gian giải trình. Việc lựa chọn nhóm vấn đề giải trình trên nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong tỉnh; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân và tìm giải pháp để UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước tập trung giải quyết, nhất là thực hiện lời hứa của mình trước cử tri.

Nghiêm túc nhưng không căng thẳng

Điều hành phiên giải trình, Chủ tọa nhấn mạnh nhiều vấn đề bức xúc đã được các ban, đại biểu chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh đề nghị cơ quan liên quan báo cáo, giải trình trước cử tri. Phiên họp đã bố trí thời lượng thích hợp trình chiếu video clip về các vấn đề bức xúc thu thập được và ý kiến đối thoại với nhân dân để đại biểu theo dõi trước khi tiến hành giải trình. Sau đó, Chủ tọa lần lượt yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành liên quan trực tiếp báo cáo, giải trình về các nội dung, vấn đề liên quan, các thành viên Thường trực, đại biểu HĐND nêu yêu cầu giải trình. Trưởng các ban của HĐND tỉnh báo cáo kết quả khảo sát về vấn đề đó và nêu kiến nghị, quan điểm của ban về nội dung, vấn đề được phân công khảo sát. Người giải trình có trách nhiệm giải trình vấn đề được đại biểu yêu cầu và đại diện các cơ quan, tổ chức được mời tham gia phát biểu ý kiến; chủ tọa tóm tắt nội dung, dự kiến kết luận phiên giải trình.

Cách làm trên giúp các cơ quan giải trình đều thống nhất với kết luận của chủ trì phiên họp ngắn gọn và cụ thể, nghiêm túc nhưng không căng thẳng. Dựa trên tinh thần góp ý thẳng thắn và xây dựng, xem xét, tiếp thu ý kiến góp ý, các nội dung giải trình của các thành viên dự họp để xác định trách nhiệm cụ thể, nêu những giải pháp cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời có yêu cầu và thời hạn hoàn thành từng nội dung công việc.

Khắc phục ngay bất cập

Trong phiên họp tháng 3 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh hoan nghênh việc tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời các sở, ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện những giải pháp nhằm tháo gỡ tồn tại, vướng mắc. Trên cơ sở đó, gửi báo cáo kết quả thực hiện theo kết luận của Chủ tọa phiên họp để đại biểu HĐND tỉnh, nhân dân và cử tri theo dõi giám sát, nhất là việc ổn định học tập, đi lại, khám chữa bệnh, đời sống sinh hoạt và làm ăn của người dân khi đến nơi ở mới (bố trí tái định cư).

Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các ban quản lý dự án, UBND các địa phương, các nhà đầu tư khẩn trương kiểm tra, khắc phục ngay những bất cập ở các khu tái định cư. Để phục vụ sự phát triển chung của tỉnh, Chủ tọa đề nghị HĐND tỉnh, các ban, đại biểu HĐND tỉnh giám sát ngay từ đầu việc giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, hỗ trợ giải quyết việc làm và việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu tái định cư. 

 Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh được thông tin kịp thời đến cử tri, vừa phát huy vai trò giám sát của người dân, vừa gắn trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong thực hiện. Cách làm như vậy đã nâng cao chất lượng của phiên họp Thường trực HĐND, nhất là phiên giải trình có hiệu quả cao, đáp ứng mong đợi của nhân dân.

 Thành phần tham dự phiên họp giải trình phải bảo đảm theo luật định. Trong đó, tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, nhất là giám đốc các sở, ngành liên quan. Để phát huy trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các sở, ngành, trong suốt thời gian dự họp giám đốc sở, ngành đó phải trực tiếp trả lời giải trình (không ủy quyền trả lời thay, trừ trường hợp đặc biệt được Thường trực HĐND tỉnh đồng ý); Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực phải tham gia giải trình tại phiên họp về các nội dung liên quan. Nội dung kết luận tại phiên họp cần cụ thể, quy định trách nhiệm của cơ quan thực hiện và thời hạn thực hiện.

Nguyễn Ngô
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa
Quay trở lại đầu trang