Cập nhật 18:26 | 18/07/2018 (GMT+7)
.

Chủ động, linh hoạt hơn

08:05 | 06/06/2017
Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 đề ra trong Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XII trong lúc nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh trên 10.000 tỷ đồng, nhưng khả năng cân đối của ngân sách địa phương và hỗ trợ của Trung ương chỉ đáp ứng 35 - 40% là một thách thức lớn. Mục tiêu này đòi hỏi việc quyết định và giám sát của HĐND tỉnh về các chủ trương, chính sách trong đầu tư phát triển rất quan trọng, nhất là quyết định chủ trương đầu tư công, tài chính và ngân sách.

Chủ động hơn

Thực hiện Luật Đầu tư công năm 2014, HĐND tỉnh Ninh Thuận ngày càng chú trọng, chủ động hơn trong xem xét, quyết định và giám sát tình hình thực hiện tài chính, ngân sách trong lĩnh vực đầu tư công. Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014, các Nghị định liên quan của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của bộ, ngành, Trung ương; HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020; về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và trong từng năm kế hoạch, quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với mục tiêu, định hướng KT - XH của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 13 dự án nhóm B và 1 dự án trọng điểm nhóm C, với tổng kinh phí đầu tư 2.771,409 tỷ đồng.


Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận họp xem xét quyết định chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh

Xác định đầu tư công là lĩnh vực quan trọng, giữ vai trò chủ yếu trong việc xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH của địa phương, Thường trực và các ban HĐND tỉnh tổ chức giám sát ngay từ khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và quyết định của các bộ, ngành giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách hàng năm.

Kết quả giám sát cho thấy, công tác phân bổ vốn đầu tư XDCB có bước tiến mới theo hướng tập trung và ưu tiên cho các công trình trọng điểm, làm đòn bẩy cho sự phát triển chung của cả tỉnh (thủy lợi, giao thông, phát triển kinh tế biển…); công tác quyết toán đầu tư được chỉ đạo quyết liệt; quản lý đầu tư XDCB, vốn đầu tư được phân bổ theo hướng tập trung, nợ đọng trong XDCB dần được kiểm soát; dự án BT, dự án xây dựng nông thôn mới... được đầu tư hoàn thành cơ bản đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, làm thay đổi bộ mặt đô thị, nông thôn góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.

Bên cạnh những kết quả tích cực trên, việc phân bổ, sử dụng và tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của một số địa phương vẫn còn nhiều bất cập. Cụ thể: Phân khai các nguồn vốn chưa được triển khai ngay khi có chỉ tiêu giao vốn của Trung ương để chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện dự án; chưa tập trung ưu tiên xử lý nợ đọng XDCB; chậm bố trí vốn đối ứng ODA và vốn chương trình mục tiêu quốc gia; quyết định phân bổ vốn đầu tư công trình, dự án khởi công mới không có trong danh mục đầu tư công của nghị quyết HĐND tỉnh; bố trí vốn đầu tư còn dàn trải theo tiến độ thi công của các dự án nhóm B và nhóm C.

Đa dạng các hình thức giám sát

Giải pháp quan trọng để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện quyết định chủ trương đầu tư công, tài chính và ngân sách là nâng cao chất lượng hoạt động giám sát thông qua nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể, tổ chức giám sát ngay từ đầu năm bằng phương pháp trực tiếp hay gián tiếp; đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan giải trình, làm rõ tại phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh; giám sát việc thực hiện các nghị quyết về đầu tư công và tài chính ngân sách theo Nghị quyết về chương trình giám sát hàng năm của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh.

Quý I.2017, Thường trực và các ban HĐND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức giám sát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH quý I.2017, gắn với việc thực hiện đầu tư công năm 2017; đề nghị Giám đốc Sở Tài chính, Sở KH - ĐT, Sở NN - PTNT báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung tại phiên họp thường trực HĐND tỉnh về việc sử dụng nguồn ngân sách dự phòng, nguồn tăng thu ngân sách của tỉnh; tình trạng nợ chính quyền và chi chuyển nguồn ngân sách của địa phương; chi đầu tư và thường xuyên cho lĩnh vực KH - CN, giáo dục và đào tạo; kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017; tốc độ tăng trưởng GRDP chính thức đạt được của năm 2016 trên địa bàn tỉnh, so với kế hoạch giao 10 - 11%; kế hoạch giải quyết nợ đọng XDCB; tình hình triển khai kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017; quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hạ tầng khu giống thủy sản tập trung An Hải, huyện Ninh Phước.Ngay khi báo cáo kết quả giám sát, thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giải trình của các sở, ngành và kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh được ban hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

 Kế hoạch phát triển KT - XH của Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020 với các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh đạt 10 - 11%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 58 - 60 triệu đồng/người; tổng thu ngân sách đạt 2.800 - 3.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 51 - 55 nghìn tỷ đồng; hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1,5 - 2%/năm; 50% số trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia; diện tích sàn nhà ở bình quân 20m2 sàn/người; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%; số hộ nông thôn có nhà vệ sinh đạt 85%; thu gom rác thải đô thị đạt 95%; có 85% xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt loại khá trở lên về an toàn, an ninh, trật tự.

Lê Văn Lợi
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ninh Thuận
Quay trở lại đầu trang