Cập nhật 19:18 | 20/05/2018 (GMT+7)
.
Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Hà Giang

Để giám sát của HĐND ngày càng chất lượng, hiệu quả

08:17 | 11/03/2017

Được sự đồng ý của lãnh đạo QH, Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề “Kinh nghiệm tổ chức thực hiện Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND năm 2015”. Đề nghị Thường trực HĐND các tỉnh tập trung chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Luật; đồng thời trao đổi, thảo luận về những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ để Luật sớm đi vào thực tiễn. Hội nghị xin nêu một số vấn đề trọng tâm mang tính gợi mở để các đại biểu tập trung cùng trao đổi, thảo luận như sau:

Một là, việc xây dựng chương trình Kế hoạch giám sát của HĐND, Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND như thế nào cho có hiệu quả? Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nội dung này? Kinh nghiệm tổ chức thực hiện quy trình xây dựng chương trình giám sát.

Hai là, kinh nghiệm tổ chức thực hiện các hình thức giám sát tại kỳ họp HĐND: Thông qua việc xem xét các báo cáo trình kỳ họp, nhất là giám sát thông qua việc xem xét báo cáo của UBND có khó khăn, vướng mắc gì? Đối với hoạt động chất vấn: Đề nghị các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp khuyến khích được các đại biểu HĐND chủ động, tích cực tham gia; kinh nghiệm chuẩn bị cho các phiên chất vấn; kinh nghiệm điều hành phiên chất vấn; việc ban hành Nghị quyết chất vấn; việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện lời hứa sau chất vấn.

Ba là, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả tổ chức hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp tại các phiên họp của Thường trực HĐND các cấp. Một số địa phương đã thực hiện có hiệu quả, tuy nhiên việc thực hiện ở nhiều địa phương còn hạn chế, kết quả chưa rõ nét. Đề nghị các đại biểu trao đổi những khó khăn, nguyên nhân và giải pháp để tổ chức hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND đạt hiệu quả cao.

Bốn là, việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Thường trực HĐND; kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề, nhất là trong việc phối họp để lựa chọn chủ đề giám sát, tổ chức đoàn giám sát, phương thức giám sát...

Năm là, qua theo dõi cho thấy, hoạt động giám sát của các ban HĐND cấp xã còn lúng túng, đề nghị các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm chủ động, hiệu quả về hoạt động giám sát của hai ban HĐND cấp xã tại các địa phương mình để các tỉnh nghiên cứu, học tập và áp dụng thực hiện; đồng thời cũng kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của các ban.

Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Quốc An Ảnh: Khánh Duy

Sáu là, giám sát của tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện là một nội dung mới được quy định của Luật. Đề nghị các địa phương chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động giám sát của tổ đại biểu; đồng thời đề cập những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, kiến nghị giải pháp để hoạt động giám sát của tổ đại biểu đạt hiệu quả.

Bảy là, nhiều địa phương tiếp tục kiến nghị nên quy định có chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau giám sát. Ban tổ chức Hội nghị xin tiếp thu, nhưng tại Hội nghị này đề nghị các đại biểu tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm (như kinh nghiệm của Đảng đoàn HĐND tỉnh Sơn La trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận để lãnh đạo chỉ đạo); nêu những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát nói chung, chất lượng kết luận, kiến nghị sau giám sát nói riêng và công tác đôn đốc thực hiện của các đoàn giám sát.

Tám là, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND không quy định thành lập các tổ đại biểu HĐND cấp xã, không quy định hoạt động giám sát của tổ đại biểu HĐND cấp xã. Tuy nhiên vừa qua Ban Công tác đại biểu nhận được kiến nghị của một số địa phương đề nghị nên sửa đổi, bổ sung nội dung này. Để có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn đề nghị các địa phương tiếp tục trao đổi hiện nay có nên thành lập các tổ đại biểu HĐND cấp xã không? Nếu thành lập thì hoạt động giám sát của tổ được triển khai thực hiện như thế nào, có khó khăn, vướng mắc gì trong tổ chức thực hiện? Kinh nghiệm tổ chức thực hiện tại cơ sở như thế nào cho phù hợp? Các đại biểu có kiến nghị gì đối với nội dung này?

Chín là, việc áp dụng CNTT vào hoạt động của HĐND; ứng dụng CNTT cung cấp thông tin liên thông trong nội dung giám sát việc xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân, kết nối từ Trung ương đến địa phương thực hiện chủ trương xây dựng QH điện tử; kinh nghiệm trong xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND trong đó có việc thực hiện nội dung giám sát hàng năm.

Chủ tọa Hội nghị tin tưởng rằng, với sự tham dự và trực tiếp chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch QH, đại diện của một số cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang và đầy đủ các đồng chí Thường trực HĐND các tỉnh trong khu vực. Đặc biệt, bằng thực tiễn hoạt động của HĐND ở mỗi địa phương, Thường trực HĐND các tỉnh sẽ có nhiều kinh nghiệm hay và bài học quý để trao đổi và chia sẻ tại Hội nghị này. UBTVQH, Chính phủ cũng sẽ tiếp nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị đề xuất của các địa phương để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật nói chung, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND nói riêng, giúp cho hoạt động của HĐND các cấp ngày càng chất lượng và hiệu quả.

NGUYỄN QUỐC AN - Phó Trưởng ban Công tác đại biểu
KHÁNH DUY ghi
Quay trở lại đầu trang