Cập nhật 23:26 | 26/03/2019 (GMT+7)
.
Hoạt động giám sát chuyên đề

Tác động tích cực đến công tác quản lý, điều hành

08:14 | 21/01/2016
Tập trung vào những vấn đề thiết yếu của địa phương, chú ý đến chất lượng thành viên đoàn giám sát có chuyên môn, đi sâu khảo sát thực địa tại cơ sở; đánh giá đúng những kết quả đạt được và khuyết điểm, hạn chế, chỉ rõ trách nhiệm… Hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực, các ban HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tác động tích cực đến công tác quản lý, điều hành, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tháo gỡ vướng mắc trong quy hoạch đô thị

Trên cơ sở các kiến nghị sau giám sát việc thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo từng bước tháo gỡ những bất cập, vướng mắc trong thực hiện quy hoạch đô thị làm hạn chế các quyền của người dân trong vùng quy hoạch (quyền thừa kế, tặng cho, sang nhượng không thực hiện được; không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi có nhu cầu xây dựng; không được cấp phép xây dựng chỉ được sửa chữa, cải tạo chống xuống cấp…).

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa quy định các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch và xây dựng đối với nhà ở tư nhân trên địa bàn TP Đà Lạt; ban hành bảng quy định chỉ giới đường đỏ (lộ giới) các trục đường trên địa bàn TP Đà Lạt và quy định chỉ giới, lộ giới xây dựng đối với đường ĐT.723; ban hành quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch chung TP Đà Lạt đến năm 2020. Những điều chỉnh này cơ bản phù hợp tình hình kinh tế, hiện trạng sử dụng đất của người dân (nhất là để người dân an tâm khi sử dụng diện tích đất lâu năm của mình). Đây cũng là cơ sở góp phần trong việc ban hành Quyết định số 704/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khắc phục sai phạm trong đầu tư công

 Thực tiễn chỉ ra rằng, để hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực, các ban HĐND tỉnh ngày càng đạt được kết quả cao hơn, trước tiên cần xác định rõ phạm vi, đối tượng, mục đích, các hình thức giám sát; vận dụng hình thức giám sát phù hợp từng lĩnh vực, đối tượng, thời gian. Thành viên đoàn giám sát phải có thông tin kịp thời, xác thực, nắm chắc thông tin và các quy định liên quan đến nội dung giám sát. Kết luận giám sát phải làm cho đối tượng được giám sát tâm phục, khẩu phục. Sau giám sát, Thường trực, các ban HĐND phải tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các kết luận; khi xét thấy cần thiết thì tổ chức tái giám sát để theo đến cùng việc thực hiện của ngành chức năng.

Sau khi HĐND tỉnh ban hành kết luận giám sát việc thực hiện Luật Ngân sách và các quy định về đầu tư công, UBND tỉnh đã thừa nhận và nghiêm túc tiếp thu, khắc phục các sai phạm, hạn chế trong thực hiện Luật Ngân sách và các quy định về đầu tư công trên địa bàn từ năm 2010 đến năm 2013. Cụ thể như: Vi phạm Luật Ngân sách năm 2002 tại Khoản 1 Điều 26 (phân bổ vốn đầu tư đối với một số công trình, dự án nhưng không thông qua HĐND tỉnh); Khoản 1 Điều 59 (bố trí vốn đầu tư từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương đối với một số công trình nhưng không trình xin ý kiến HĐND tỉnh hoặc Thường trực HĐND tỉnh); Khoản 4 Điều 16 (không thực hiện việc phân bổ vốn hỗ trợ cho một số đơn vị theo danh mục được ban hành tại nghị quyết HĐND tỉnh mà không trao đổi ý kiến với Thường trực HĐND khi điều hành ngân sách); Khoản 3 Điều 8 (mức dư nợ từ nguồn vốn huy động vượt quá 30% vốn đầu tư XDCB trong nước hàng năm của ngân sách cấp tỉnh). Vi phạm Luật Quản lý nợ công năm 2009 tại Khoản 1 Điều 15 (không thực hiện việc lập kế hoạch vay, trả nợ chi tiết hàng năm để trình HĐND tỉnh phê duyệt); Khoản 2 Điều 44 (hằng năm không báo cáo với HĐND tỉnh thông tin về nợ công).

Nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan tư pháp

Giám sát việc giải quyết án tồn đọng kéo dài trong thi hành án dân sự, HĐND tỉnh đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, làm rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong hoạt động thi hành án. Cụ thể, các cơ quan thi hành án dân sự có nhiều án tồn đọng kéo dài nhưng chưa tích cực tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để thi hành án, kể cả những việc không thuộc trường hợp khó khăn không thể thi hành được. Việc tổ chức thi hành một số vụ án có quá nhiều sai sót, vi phạm đã làm phát sinh một số vụ việc khiếu nại kéo dài, vượt cấp, khiếu nại tập trung đông người, gây mất trật tự xã hội. Tuy nhiên, việc giải quyết chậm, hoặc ngừng tổ chức thi hành án không có căn cứ pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng. Việc chỉ đạo, điều hành công tác THADS, kể cả công tác xây dựng ngành của các cơ quan THADS còn nhiều hạn chế. Cục THADS tỉnh chưa thực hiện tốt một số nhiệm vụ, thẩm quyền luật định trong chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh các khuyết điểm, sai sót, thậm chí có biểu hiện mất hiệu lực chỉ đạo đối với cấp dưới…

Qua giám sát, HĐND tỉnh cũng đã kịp thời đề xuất, kiến nghị Tỉnh ủy kiểm tra, chấn chỉnh về mặt tổ chức của TAND, Cục thi hành án dân sự của tỉnh. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp để ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ và chấp hành bảo đảm các quy định của pháp luật.

Tạo thuận lợi cho việc tái canh, cải tạo cây cà phê

Giám sát công tác triển khai thực hiện Kế hoạch tái canh cây cà phê, vấn đề nổi lên là hạn mức vay thấp, giải ngân vốn vay theo tiến độ triển khai (mức vay tối đa 160 triệu đồng/ha; giải ngân theo tiến độ 2 hoặc 3 lần) đã không đáp ứng nhu cầu của người dân thực hiện đầu tư tái canh, cải tạo. Ngành ngân hàng chưa tuyên truyền, giải thích cho người nông dân hiểu rõ về cơ chế tín dụng, lãi suất (vay trung hạn và vay ngắn hạn) nên chưa thực sự khuyến khích người dân tham gia vay vốn thực hiện Kế hoạch tái canh, cải tạo vườn cà phê. Diện tích canh tác của các hộ dân còn nhỏ lẻ, người dân thực hiện tái canh, cải tạo giống theo hình thức cuốn chiếu từng năm, diện tích để thực hiện theo quy trình tái canh ít, với mức vay không nhiều. Trong khi đó, các yêu cầu về thủ tục thế chấp, mức lãi suất vay, điều kiện giải ngân, yêu cầu áp dụng quy trình kỹ thuật… là những trở ngại, chưa hấp dẫn các hộ mạnh dạn vay vốn để đầu tư tái canh, cải tạo cà phê.

Sau khi có kết luận giám sát, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường công tác chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân. Với kết quả giải ngân vốn vay vào thời điểm giám sát 31.8.2014 là 302 tỷ đồng, đến tháng 6.2015, số vốn cho vay tái canh cà phê đạt trên 650 tỷ đồng. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển đổi, cải tạo giống đối với diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp trên địa bàn. Góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cà phê, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và nâng cao thu nhập của người dân.

Hoàng Thị Thu Hồng
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng
Quay trở lại đầu trang