Cập nhật 20:50 | 26/03/2019 (GMT+7)
.
THÀNH PHỐ BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG

Chuyển biến sau giám sát thực hiện chính sách đất đai

08:12 | 26/08/2015
Từ những kiến nghị bức xúc của cử tri, Thường trực HĐND TP Bảo Lộc, Lâm Đồng đã tổ chức giám sát chuyên đề về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để làm rõ thực trạng, tìm ra nguyên nhân, trên cơ sở đó xác định trách nhiệm các bên liên quan để kiến nghị khắc phục.

Từ những kiến nghị của cử tri

Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24.8.2011 và Chỉ thị 05-CT-TTg ngày 4.3.2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã yêu cầu các địa phương phải tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc cấp GCN, hoàn thành căn bản việc cấp GCN lần đầu theo lộ trình quy định. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác, đến cuối năm 2012, việc đăng ký, cấp GCN một số loại đất của thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng còn chậm; số lượng tồn đọng cần cấp GCN còn khá nhiều, người sử dụng đất bị hạn chế về các quyền theo quy định của pháp luật, gây bức xúc trong cử tri và nhân dân.

Những cuộc TXCT trong năm 2012, đầu 2013 của đại biểu các cấp TP Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng luôn nóng về việc chính quyền chậm cấp GCN. Trong đó, nổi lên việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (sổ đỏ) cho hộ xã viên HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp quản lý, sử dụng theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Cử tri nhiều phường, xã phản ánh thủ tục cấp GCN còn phiền hà, phức tạp, vượt quá thời gian quy định; cùng nguồn gốc đất như nhau nhưng có trường hợp được làm thủ tục cấp nhanh, có người chậm được cấp... gây hoài nghi tiêu cực.

Thường trực HĐND TP Bảo Lộc đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, yêu cầu UBND tiếp thu, chỉ đạo giải quyết, giải trình, trả lời tại các cuộc TXCT lần sau. Tuy nhiên, những giải đáp, trả lời của UBND và cơ quan chuyên môn thường nêu nguyên nhân do cơ chế, chính sách thay đổi, do biến động đất đai, do người dân chưa xuất trình đầy đủ thủ tục quy định nên việc cấp GCN chậm… Mặt khác, các giải pháp, lộ trình UBND đưa ra nhằm khắc phục hạn chế còn chung chung, không làm hài lòng cử tri và đại biểu HĐND.


Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Bảo Lộc nghe báo cáo tiến độ đo đạc đất đai

Đến quyết định giám sát của HĐND

Thường trực HĐND TP Bảo Lộc thấy rằng, nếu không làm rõ vấn đề này thì đại biểu HĐND rất khó “ăn nói” mỗi khi đến kỳ TXCT. Với quyết tâm và trách nhiệm chính trị trước cử tri, Thường trực HĐND đã thống nhất trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết giám sát chuyên đề về cấp GCN và giao cho Thường trực HĐND thực hiện. Mục tiêu là làm rõ thực trạng, những hạn chế, khó khăn, tìm ra nguyên nhân, trên cơ sở đó xác định trách nhiệm các bên liên quan để kiến nghị khắc phục, đẩy nhanh tiến độ cấp GCN.

Đầu năm 2013, Đoàn giám sát chuyên đề về cấp GCN được thành lập và tiến hành giám sát theo quy định pháp luật. Trọng tâm là giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ xã viên HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp quản lý, sử dụng theo Quyết định 887/QĐ-UBND ngày 28.2.2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Đề án hóa giá vườn cây, chuyển giao QSD đất của HTX cho hộ xã viên quản lý, sử dụng theo tinh thần Nghị quyết 36/NQ-TU của Tỉnh ủy. Kết quả cho thấy, dù đã triển khai kế hoạch từ 2007 nhưng đến năm 2012 toàn thành phố chỉ mới cấp GCN đạt 78,43% so với diện tích dự kiến xét cấp GCN theo yêu cầu thực tế. Trong đó, 218.65ha đất nông nghiệp chưa cấp cho hộ xã viên quản lý, sử dụng; số lượng hồ sơ đã đo đạc, hoàn thành bản vẽ và hồ sơ chưa hoàn thành bản vẽ tồn đọng ở Văn phòng đăng ký QSD đất khá nhiều.

Đoàn giám sát cùng các bên liên quan đã “mổ xẻ”, phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra các nguyên nhân chủ yếu và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; báo cáo với Thường trực HĐND, đưa ra kết luận, kiến nghị với các cơ quan: UBND thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND phường, xã liên quan và Ban Quản trị HTX dịch vụ nông nghiệp về việc đẩy nhanh tiến độ cấp GCN. Trong đó nêu rõ, vì thời gian dài chưa sơ kết, tổng kết nên cần tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút bài học kinh nghiệm, từ đó xây dựng kế hoạch, giải pháp, lộ trình, phân công trách nhiệm, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để giải quyết những vướng mắc, hạn chế tồn tại, thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

Và những chuyển biến tích cực

Cuối quý III.2014, Thường trực HĐND thành phố tổ chức giám sát lại việc thực hiện các kết luận sau giám sát năm 2013 của HĐND, trong đó có nội dung cấp GCN. Mặc dù còn nhiều vấn đề cần thời gian tiếp tục giải quyết, nhưng chuyển biến đã rõ ràng hơn. Theo báo cáo của UBND thành phố, đến cuối năm 2014, thành phố đã thực hiện cấp GCN đạt 98% diện tích phải cấp đối với đất nông nghiệp; 96% đối với đất ở nông thôn; 87% đối với đất ở đô thị. Riêng việc cấp sổ đỏ cho cho hộ xã viên, trong số 218.65ha đất nông nghiệp tồn đọng thì đến tháng 9.2014 chỉ còn 22,3ha. Quá trình thực hiện công tác cấp GCN được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, hạn chế thấp nhất sai sót, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả QLNN về đất đai trên địa bàn.

Tuy vậy, những khó khăn, vướng mắc đối với phần diện tích đã cấp và chưa cấp còn lại không phải là nhỏ, đó là: Bản đồ địa chính phần lớn đo đạc từ năm 1995 đến nay đã có nhiều biến động so với thực tế hộ sử dụng; số thửa đất còn lại cần cấp GCN nằm rải rác, chưa đăng ký, chưa xác định được chủ sử dụng lên đến hơn 317ha (44,1ha đất ở và 273,4ha đất nông nghiệp); chính sách thu tiền sử dụng đất, giá đất biến động tăng làm cho một số hộ không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính... Năm 2015, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức đo đạc, cấp GCN lần đầu cho những diện tích còn lại với khoảng hơn 105ha các loại đất.

Với những chuyển biến tích cực trên, các ý kiến, kiến nghị bức xúc của cử tri trong các cuộc TXCT cuối 2014 và năm 2015 về cấp GCN đã giảm hẳn, nhiều nơi không còn ý kiến loại này. Đó là những tín hiệu mừng về sự tin tưởng từ cử tri đối với những người đại diện của mình sau những nỗ lực của HĐND thành phố và cơ quan chức năng.

Nguyễn Vân Hậu
Ủy viên Thường trực HĐND TP Bảo Lộc, Lâm Đồng
Quay trở lại đầu trang